• Newspapers #proudtobe
    Mis Hanes Pobl Dduon

Llun Rhagfyr 14th, 2015

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Shielding Mae’r astudiaeth hon am geisio archwilio profiad a llesiant myfyrwyr sydd wedi bod yn gwarchod eu hun o ganlyniad i’r pandemig.

Rydym yn chwilio am fyfyrwyr Prifysgol Abertawe i gymryd rhan yn y dadansoddiad archwiliadol hwn ynglŷn â’r profiad mae gwarchod wedi cael ar lesiant pobl yn ystod y pandemig Covid-19.

Mae’r broses yn cynnwys cymryd rhan mewn cyfweliad unigol lled-strwythuredig tua 45-60 munud er mwyn archwilio’r effaith mae gwarchod wedi cael ar eu llesiant.

Os oes gennych chi ddiddordeb cymryd rhan yn yr astudiaeth yma, peidiwch ag oedi cysylltu.

Mae’r ymchwil yma yn cael ei arwain gan fyfyriwr MSc Rebecca Williams, a hynny o dan goruwchwiliaeth Sophia Komninou (sofia.komninou@swansea.ac.uk).

Cysylltwch â Rebecca Williams ar 956926@swansea.ac.uk os hoffech gymryd rhan.

Awdurdodwyd yr ymchwil yma gan Bwyllgor Moeseg Ymchwil, Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Prifysgol Abertawe.

Gwener Hydref 15th, 2021

Posted In: Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

Discovery purpleRhowch gynnig ar wirfoddoli, dim ymrwymiad, dim disgwyliadau.

Mae Discovery yn cynnal wythnos o wirfoddoli, hyfforddiant, a gweminarau. Gallwch chi roi cynnig ar wirfoddoli naill ai’n bersonol neu ar-lein wrth adeiladu eich sgiliau a chwrdd â phobl newydd.

Gallwch chi weld yr holl weithgareddau sydd ar gael yma: www.discoverysvs.org

Cadwch le ar weithgareddau yma: https://www.fatsoma.com/discoverysvs

Nid oes angen bod yn wirfoddolwyr cofrestredig gyda Discovery i gofrestru ac mae gweithgareddau ar agor i fyfyrwyr a staff Prifysgol Abertawe.

Os oes gennych chi gwestiynau, e-bostiwch discovery@abertawe.ac.uk

Posted In: Negeseuon, Amrywiol, Llesiant

Leave a Comment

Beth yw diwrnShwmae Su'mae day logood Shwmae Su’Mae?

  • Cyfle i ddathlu’r Gymraeg yn eich cymuned, gweithle neu ysgol/prifysgol.
  • Dydd arbennig i annog y genedl i ddechrau pob sgwrs gyda Shwmae neu Su’mae.
  • Cyn pen dim bydd un Shwmae neu Su’mae yn troi yn gannoedd neu filoedd trwy gydol y flwyddyn

Pwy sy’n cymryd rhan?

  • Mae’n agored i bawb, o bob oedran, o bob cwr o Gymru.
  • Mudiad ambarél Dathlu’r Gymraeg sy’n ysgogi’r gweithgaredd, ond mae’r diwrnod yn eiddo i bawb sydd â diddordeb mewn gweld y Gymraeg yn ffynnu.
  • Di-gymraeg, dysgwr neu’n rhugl yn y Gymraeg – beth bynnag eich gallu mae’n rhywbeth i ti ac i fi ddathlu gyda’n gilydd.

Mae Prifysgol Abertawe yn falch o fod yn brifysgol ddwyieithog. Mae gan ein myfyrwyr, ein staff a’r cyhoedd yr hawl i ddefnyddio’u Cymraeg.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n deall yr hawliau hynny o dan Safonau’r Gymraeg.

Academi Hywel Teifi yw pwerdy’r Gymraeg yn y Brifysgol, ac yn gyfrifol am ddatblygu cyfleoedd i fyfyrwyr astudio elefennau o’u cyrsiau yn y Gymraeg.

Dyma hefyd gartref canolfan Dysgu Cymraeg Bae Abertawe, ac adran y Gymraeg.

Mae’r Gymraeg yn perthyn i bawb. Rho gynnig arni!

www.shwmae.cymru

@ShwmaeSumae

https://www.facebook.com/ShwmaeSumae/

#ShwmaeSumae

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Two students holding trays full of foodRydym ni angen i chi ein helpu i lywio’r cynigion bwyd a diod gwych a fydd yn dod i’r campws cyn hir…

 

Ni fydd yr arolwg hwn yn cymryd mwy na 10 munud i chi ei gwblhau a gallwch chi ennill un o ddau dab bar gwerth £50 (ar gyfer lluniaeth bwyd a diod)

 

Gallwch  gyrchu’r arolwg yma.

 

Mae’r arolwg yn cau ar dydd gwener 15 Hydref, felly, anfonwch eich ymateb chi’n gyflym.

 

Diolch am eich amser!

Mercher Hydref 13th, 2021

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Deloitte logoCyfle i weithio ar Ymgynghori ar Reoli, Ymgynghori ar Risg neu Ymgynghori Ariannol.

Cyfle unwaith mewn bywyd: Gweithio i un o gyflogwyr gorau’r byd. 

Erioed wedi eisiau gweithio dramor? Yn barod i roi hwb i dy yrfa? Bydd y cyfle gwaith rhyngwladol hwn gyda Deloitte y Swistir yn lansio dy yrfa ar gyfer dyfodol disglair! Gelli di ddisgwyl gweithio mewn amgylchedd dynamig a chyffrous a fydd yn caniatáu i ti gael profiad gwaith gydag un o gyflogwyr mwyaf deniadol y byd. (more…)

Mawrth Hydref 12th, 2021

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, [:en]Swansea Employability Academy[:cy]Academi Cyflogadwyedd Abertawe[:]

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University