• Rep
    Beth am fod yn Gynrychiolydd Ysgol ar gyfer 2022-23!

Llun Rhagfyr 14th, 2015

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

AirshowCynhelir Sioe Awyr Cymru y penwythnos hwn, a dyma ddigwyddiad na ddylech ei golli os ydych yn aros yn Abertawe!

Mae hwn yn ddigwyddiad am ddim a gynhelir ar 2 a 3 Gorffennaf, a bydd yn sioe i’w chofio ar ôl seibiant o ddwy flynedd. Bydd yn cynnwys arddangosiadau ar y ddaear, awyrennau ar y ddaear, arddangosiadau a sioe wefreiddiol yn yr awyr .

Lawrlwythwch ap swyddogol Sioe Awyr Cymru ac i ganfod yr hyn i’w ddisgwyl, ewch draw i dudalennau gwe Sioe Awyr Cymru.

Bydd y safle ar agor rhwng 10am a 6.30pm ar y ddau ddiwrnod fel y gallwch fwynhau penwythnos llawn acrobateg awyr anhygoel a gweithgareddau llawn hwyl ar y ddaear, megis cerddoriaeth, arddangosiadau, reidiau a llawer mwy!

Bydd llawer o ffyrdd ar gau er mwyn sicrhau bod y digwyddiad yn cael ei gynnal yn hwylus ac yn ddiogel. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

Mwynhewch a chofiwch ein tagio yn eich lluniau os byddwch yn tynnu rhai! @myuniswansea

Mawrth Mehefin 28th, 2022

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Amrywiol

Leave a Comment

Dyma adeg y flwyddyn pan fydd y Swyddfa Dderbyn yn prosesu canlyniadau arholiadau hollAmbassador application on laptop screen ymgeiswyr Prifysgol Abertawe ac yn derbyn miloedd o alwadau ffôn hefyd gan ymgeiswyr sy’n chwilio am le drwy’r broses Clirio.

Eleni, rydym ni’n chwilio am help gan fyfyrwyr o bob rhan o’r Brifysgol sydd â diddordeb mewn staffio’r Llinell Gymorth.

  •  Bydd y Llinell Gymorth Clirio ar agor o ddydd Iau 18 Awst tan ddydd Gwener 26 Awst (gan gynnwys penwythnos 20-21 Awst).
  • Yn ogystal, rhaid i staff ddod i 1 sesiwn hyfforddi yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 1 Awst neu 8 Awst

Cyflwynwch gais yma! (more…)

Posted In: Negeseuon, [:en]Offers[:cy]Cyfleoedd[:]

3 Comments

Group of students studying in the classroomYmunwch â ni yn ein Noson Agored Rithwir TAR Cynradd ac Uwchradd – 14 Gorffennaf 6-7.30pm

Cewch gyfle i gwrdd â’r tîm TAR, ein myfyrwyr a’r ysgolion sy’n bartneriaid â ni yn ein sesiwn holi ac ateb fyw ar Zoom i ganfod mwy am astudio gyda ni o fis Medi 2022! (more…)

Llun Mehefin 27th, 2022

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Bydd Parc Singleton yn cael goleuadau newydd er mwyn helpu i gadw myfyrwyr a staff yn ddiogel. SU Welfare Officer Liza Leibowitz in Singleton Park where the new lighting is to be installed.

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe, Prifysgol Abertawe a Chyngor Abertawe wedi cyrraedd cytundeb i osod rhagor o oleuadau ar hyd y llwybr sy’n arwain o brif gatiau’r parc.

Daw hyn ar ôl i fyfyrwyr fynegi pryderon am ddiogelwch a’r gallu i weld yr hyn sydd o’u cwmpas wrth gerdded drwy’r parc.

Mae Undeb y Myfyrwyr a’r Brifysgol wedi cytuno i ariannu’r broses o osod y goleuadau newydd. Fel rhan o’r gwaith, mae arolwg ecolegol wedi cael ei gynnal ac mae’r prosiect wedi cael ei gymeradwyo. Mae’r gwaith eisoes wedi dechrau a dylid ei gwblhau yn ystod yr haf.

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Comment

School Rep applications artwork. A group of students with an orange banner and the Rep logo in Welsh.Mae ceisiadau ar gyfer Cynrychiolwyr Ysgol ar agor tan ganol dydd, dydd Gwener 1 Gorffennaf.

Dylech gyflwyno cais os ydych…

  • eisiau bod yn rhan o gymuned gefnogol, gynhwysol a llawn hwyl
  • yn frwdfrydig dros gynrychioli a helpu eraill
  • yn meddwl ei bod hi’n bwysig i lais myfyrwyr gael ei glywed ar draws y Brifysgol
  •  eisiau cael sgiliau trosglwyddadwy i’w defnyddio ar eich CV
  • yn awyddus i wneud ffrindiau newydd a chwrdd â phobl o’r un meddylfryd am gael effaith gadarnhaol ar brofiad myfyrwyr

Mae Cynrychiolwyr Ysgol hefyd yn cael bwrsariaeth gwerth £300 ar ddiwedd y flwyddyn academaidd os byddant yn cwblhau Gwobr Efydd HEAR.

Peidiwch â cholli’r cyfle gwych hwn a chyflwynwch gais nawr!

Ffurflen gais

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University