• Rainbow flag close-up
    Pride Abertawe 2023

Llun Rhagfyr 14th, 2015

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Togetherall - cymorth iechyd meddwl 24/7Efallai y byddwch chi’n mynd ar wyliau haf, ond nid yw hynny’n golygu nad oes cefnogaeth ar eich cyfer. Fel myfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe, gallwch chi gyrchu cymorth dydd a nos, bob dydd, a 365 dydd y flwyddyn gyda Togetherall. 

P’un a ydych am siarad â chyfoedion eraill neu weithiwr proffesiynol a chymwys, bydd rhywun yno i chi bob dydd. Gallwch chi ymuno â chymuned ar-lein a chefnogol lle bydd y rhyngweithio’n ddienw, cymryd rhan mewn cyrsiau a defnyddio offerynnau lles eraill megis cadw dyddiadur, pennu nodau a hunan-asesiadau ar gyfer cymorth. 

Gallwch gofrestru am ddim a defnyddio Togetherall.com i ymuno â’ch cyfeiriad e-bost academaidd – mae’n cymryd 5 munud yn unig, a bydd gennych chi fynediad i gymorth yn syth. 

Gwener Mehefin 9th, 2023

Posted In: Llesiant

Leave a Comment

Hands holding an iPad tabletYn ei chael hi’n anodd bod ar ben ffordd wrth adolygu? Gallech chi ennill iPad Pro newydd sbon i helpu!

Roedd y raffl ddiwethaf gan Brifysgolion Santander mor boblogaidd, mae’n ôl am yr ail dro! Y tro hwn, mae 10 llechen iPad Pro ar gael i’w hennill. Cynlluniwyd y raffl hon i’ch helpu i wella eich profiad yn y brifysgol a sicrhau bod gennych chi’r adnoddau mae eu hangen arnoch i lwyddo.

Gall pob myfyriwr roi cynnig arni, gan gynnwys israddedigion, ôl-raddedigion, a myfyrwyr rhan-amser ac amser llawn. Mae hyd yn oed myfyrwyr sy’n graddio ymhen ychydig wythnosau yn gymwys!

Rhannwch y newyddion â’r rhai ar eich cwrs, eich cyd-breswylwyr a’ch ffrindiau a rhowch gynnig cyn 13 Gorffennaf i gael cyfle i ennill.

Rhowch gynnig arni nawr 

Mercher Mehefin 7th, 2023

Posted In: [:en]Offers[:cy]Cyfleoedd[:], [:en]Swansea Employability Academy[:cy]Academi Cyflogadwyedd Abertawe[:]

2 Comments

Bydd Llyfrgell Parc Singleton yn cau’n gynharach nag arfer nos Wener 9 Mehefin 2023. Bydd y Llyfrgell yn cau am 5pm ac yn ailagor am 7am ddydd Sadwrn 10 Mehefin. Bydd Llyfrgell Campws y Bae ar agor o hyd, ni fydd effaith arni. 

Yn ogystal â chau adeilad y Llyfrgell yn gynnar, bydd desg Llyfrgell Parc Singleton ar gau o 3pm a bydd desg Llyfrgell Campws y Bae ar gau o 2pm.  

Er gwaethaf hyn, gall myfyrwyr barhau i gael mynediad i Lyfrgell Parc Singleton a’i defnyddio tan 5pm. Gall myfyrwyr barhau i ddefnyddio Llyfrgell Campws y Bae a chael mynediad iddi fel arfer. 

Ni fydd effaith ar wasanaeth HybMyUni ar draws y ddau gampws.  (more…)

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Comment

Illustration of a foot in a running shoe, mid-strideBydd Prifysgol Abertawe’n cymryd camau breision dros iechyd meddwl ym mis Mehefin, wrth fod yn noddwr balch Hanner Marathon Abertawe. Wedi’i enwi ddwywaith yn hanner marathon gorau’r DU, bydd ras 2023 yn cael ei chynnal ddydd Sul 11 Mehefin. 

Oherwydd llwybr a natur y digwyddiad, bydd cyfres o ffyrdd ar gau ledled canol y ddinas a’r ardal o amgylch Campws Parc Singleton. Bydd rhai o’r cyfnodau cau neu gyfyngiadau hyn yn dechrau ddydd Sadwrn 10 Mehefin.  (more…)

Mawrth Mehefin 6th, 2023

Posted In: Newyddion Campws, Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Travel

Leave a Comment

Person performing maintenance on a bicycleYmunwch â ni am hyfforddiant cynhaliaeth beic am ddim ar dydd Iau Mehefin 8fed ar Gampws Singleton.

Beth yw e?

Hyfforddiant syml cynhaliaeth beic am ddim, dewch â feic hunain neu fenthyg un o’n beiciau ni.

Am pwy?

Myfyrwyr Prifysgol Abertawe.

Ble?

Cwrdda y tu allan i brif fynedfa Dy Fulton.

Pryd?

Dydd Iau, Mehefin 8fed 2023, 1pm-3pm

Gwefan Bikeability Cymru

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University