Finalist Badge WelshMae Gwasanaeth Lles ac Anabledd Prifysgol Abertawe wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer y rownd derfynol o Wobrau Iechyd Meddwl a Lles Cymru 2023, ar gyfer y Gwasanaeth Cymorth Iechyd Meddwl Gorau. Mae’r categori hwn ar gyfer y gwasanaethau iechyd meddwl o bobl sector sydd wedi darparu cymorth eithriadol ar gyfer pobl mewn angen. Mae’r Gwobrau Iechyd Meddwl a Lles yn dathlu gwasanaethau ac unigolion sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i iechyd meddwl a lles.

Daw’r cyflawniad gwych hwn wrth i’r panel annibynnol o feirniaid dderbyn y nifer fwyaf erioed o geisiadau  gan wasanaethau ledled Cymru. Nododd y beirniaid bod y gwasanaeth wedi creu argraff gref iawn arnynt am yr hyn mae’n ei wneud i fyfyrwyr.

Mae’r Gwasanaeth Lles ac Anabledd yn cynnig cymorth iechyd meddwl, cwnsela, cymorth anabledd a chymorth Awtistiaeth i fyfyrwyr. Amlygodd y cyflwyniad sut mae’r gwasanaeth wedi cynnig mwy na 57,000 o apwyntiadau dros y 5 mlynedd diwethaf, i gefnogi eu hiechyd a’u lles tra byddant yn y brifysgol. Mae’r gwasanaethau yn cynnig ymyriadau unigol, ystyrlon sy’n gallu newid bywydau. Mae’r cymorth maent yn ei gynnig yn helpu i dynnu rhwystrau fel y gall myfyrwyr gyflawni eu potensial ac adeiladu sylfaen iechyd a lles gadarnhaol sy’n gallu para gydol oes. (more…)

Gwener Medi 29th, 2023

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Comment

Students waitingCwrs Ioga 6 wythnos AM DDIM ar Gampws y Bae.

Ydych chi’n meddwl am ble rydych chi am ddechrau eich taith tuag at ffordd mwy iach o fyw?

Cofrestrwch am ein rhaglen ioga am ddim! Cynhelir sesiynau bob dydd Llun o 9 Hydref rhwng 4pm a 5pm yn yr Hafan, Campws y Bae.

Cofrestrwch yma

Iau Medi 28th, 2023

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Llesiant

5 Comments

Ymddiheuriadau am ddiffyg cyfieithiad ar gyfer y cynnwys hwn. Mae’r wybodaeth wedi’u anelu at myfyrwyr rhyngwladol newydd.

Posted In: Negeseuon, Amrywiol

Leave a Comment

Efallai y byddwch chi eisoes yn gwybod bod Tŷ Fulton wedi derbyn llawer o waith adnewyddu gwych dros yr haf. Mae’r llawr cyntaf wedi’i drawsnewid i fod yn lle cymdeithasol sy’n ddeinamig ac yn gynhwysol lle gall myfyrwyr, staff a gweddill ein cymuned yn y Brifysgol ddod ynghyd i fwyta, cymdeithasu, astudio ac ymlacio.

Er ein bod ni wedi gwneud cynnydd da wrth uwchraddio’r adeilad dros yr haf, disgwylir i waith gwella’r adeilad barhau dros yr wythnosau a’r misoedd i ddod. Wrth i ni barhau i gyflawni’r uwchraddiadau hyn, mae’n debygol y bydd lefelau sŵn yn cynyddu, gan gynnwys yn ystod sesiynau addysgu. Efallai y bydd effaith dros dro ar eich llwybrau a’ch mynediad arferol o amgylch yr adeilad. Mae arwyddion a chymorth canfod ffordd yn eu lle i’ch helpu. Os oes gennych chi sesiynau addysgu yn Nhŷ Fulton, rhowch amser ychwanegol i chi ymgyfarwyddo â’r llwybrau dros dro. (more…)

Mercher Medi 27th, 2023

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Comment

Yr awdur Dai Smith a chlawr ei lyfr 'Off the Track'

Dydd Iau 9 Tachwedd – 15:00-16:00
Tabernacl y Mwmbwls, Mwmbwls, SA3 4AR

This Writing Life: Dai Smith yn sgwrsio â Peter Stead am fyw ac ysgrifennu Off the Track.

Yn y cofiant cyfareddol hwn, mae Dai Smith yn ymgysylltu ac yn diddanu gyda bywyd personol awdur sydd wedi taflu goleuni ar hanes modern pobl de Cymru. (more…)

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, [:en]Faculty of Humanities and Social Sciences[:cy]Cyfadran y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol[:]

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University