• Newspapers #proudtobe
    Mis Hanes Pobl Dduon

Llun Rhagfyr 14th, 2015

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Currently in Translation

Mercher Hydref 5th, 2022

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Comment

Welsh affairs officers Shwmae! Tom dwi’i a fi yw eich Swyddog Materion Cymraeg Undeb y Myfyrwyr ar gyfer y flwyddyn academaidd eleni. Croeso i Brifysgol Abertawe!

Fel sefydliad Cymraeg, rydym yn falch o’n hiaith, diwylliant a’n treftadaeth ac mae’n gyfrifoldeb gennaf i sicrhau bod y rhain yn flaenllaw o fewn y Brifysgol ac i’r Undeb.

Gobeithio erbyn hyn y byddech chi wedi sylwi ein bod yn falch o fod yn Brifysgol ddwyieithog, yn cyfathrebu mewn dwy iaith. Saesneg a Chymraeg yw’r ieithoedd hynny, a chafodd statws swyddogol yn 2010.

Mae’r Undeb hefyd yn cynnal nifer o ddigwyddiadau Cymreig drwy gydol y flwyddyn, fel ein digwyddiadau Wythnos y Glas, Welsh Welcome a Chroeso Cymraeg. Mae’r digwyddiadau yma yn ffordd berffaith i ddysgu mwy am yr iaith, y diwylliant a’r dreftadaeth Gymraeg felly cadwch eich llygaid yn agored am fwy. (more…)

Mawrth Hydref 4th, 2022

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Michael RosenDarlith Agoriadol Rhys Davies

Nos Iau 20fed Hydref 2022, 5yh – 6yh
Neuadd Les Onllwyn, Rhodfa Wembley, Onllwyn, Castell-nedd SA10 9HL

Mae Michael Rosen yn un o hoff ysgrifenwyr a beirdd perfformio i blant ac oedolion ym Mhrydain. (more…)

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

  • Awgrymiadau euraidd ar gyfer dod o hyd i swydd wych
  • Ystyriwch sut y byddwch chi’n penderfynu pa swyddi i wneud cais amdanynt
  • Rhowch gynllun effeithiol ar waith er mwyn i chi lunio eich ceisiadau

Cadwch le yma:

Campws y Bae (1pm, SOM 011)

Campws Singleton (3pm, Fulton B)

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, [:en]Swansea Employability Academy[:cy]Academi Cyflogadwyedd Abertawe[:]

Leave a Comment

Bay Library students studyingRydym yn edrych ymlaen at weld y myfyrwyr sy’n dychwelyd eto ac at groesawu defnyddwyr newydd y Llyfrgell hefyd.

Byddwch yn sylwi ar rai newidiadau a gwelliannau yn Llyfrgell Parc Singleton:

  • Rydym wedi gosod drysau awtomatig sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn ar Lefel 3 er mwyn gwella hygyrchedd.
  • Mae gan Lyfrgell y Gyfraith gynllun llawr a chelfi newydd a bellach mae gan y desgiau bŵer a goleuadau.
  • Mae gan y Neuadd Astudio gelfi newydd gyda darpariaeth bŵer well a mwy o ddarpariaeth ar gyfer astudio mewn grwpiau.
  • Mae gwaith bellach yn cael ei gynnal ar Lefel 2 i wella’r mannau astudio tawel. Byddwch yn gweld celfi’n cael eu symud o gwmpas wrth i ni asesu’r hyn sy’n well gan y myfyrwyr. Bydd byrddau adborth a chyfnod ymgynghori yn ystod mis Hydref. Rhowch wybod i ni beth yw eich barn.

Gwasanaethau yn 2022/23 (more…)

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University