• Male lecturer
    Y Diweddaraf ynghylch Semester 2

Llun Rhagfyr 14th, 2015

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Male studentYdych chi’n chwilio am rywle arall ar y campws lle gallwch astudio’n dawel? 

Edrychwch ar Dudalennau Gwe MyUni. Byddwch yn dod o hyd i wybodaeth am fannau astudio anffurfiol y gallwch eu defnyddio yn ystod yr oriau addysgu craidd a’r tu allan iddynt.

Diogelwch eich hun ac eraill o’ch cwmpas. Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen y daflen gwybodaeth diogelwch cyn defnyddio’r ardal.

Mawrth Ionawr 25th, 2022

Posted In: Negeseuon, Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

Person wearing a face mask being given injectionMae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe’n estyn eu sesiynau galw heibio i roi brechiadau yn erbyn Covid-19 yn y ganolfan frechu leol y tu allan i Neuadd y Ddinas (SA1 4PE) yr wythnos hon i unrhyw un dros 12 oed. Bydd brechiadau cyntaf ac ail frechiadau, yn ogystal â’r pigiad atgyfnerthu ar gael rhwng 9am a 3.30pm ar y diwrnodau canlynol: (more…)

Llun Ionawr 24th, 2022

Posted In: Negeseuon, Llesiant

2 Comments

Close up of hand holding pen writing in an exercise bookMae Prifysgol Abertawe wedi ymrwymo i roi pob cyfle i chi lwyddo yn eich astudiaethau a thu hwnt. Felly, mae’r Ganolfan Llwyddiant Academaidd yn cynnig nifer o gyrsiau a gweithdai rhad ac am ddim sydd wedi’u dylunio i’ch helpu i ddysgu sgiliau newydd a chyflawni eich potensial academaidd – beth bynnag yw eich lefel astudio. (more…)

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Female walking with phoneMae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd Zoom Phone yn fyw ar 31 Ionawr ac y bydd y defnydd o ffonau Alcatel a Soft yn dod i ben.

A wnewch chi sicrhau eich bod chi wedi lawrlwytho’r rhaglen a’ch bod chi’n barod i ddefnyddio ffôn Zoom. Bydd setiau yn cael eu cyfnewid a chaiff caledwedd newydd ei dosbarthu yn ôl yr angen erbyn 28 Ionawr. (more…)

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Comment

Mae amserlenni bellach wedi cael eu cyhoeddi ar gyfer bloc addysgu dau a gallwn gadarnhau y bydd yr addysgu’n dechrau yn unol â’r cynlluniau. Yn unol â’r hyn a gyhoeddwyd y tymor diwethaf, bydd mwy o addysgu wyneb yn wyneb a mwy o gyfleoedd i ymgysylltu â myfyrwyr eraill mewn amgylcheddau academaidd.

Disgwylir i bob myfyriwr ddychwelyd i’r campws ym mis Ionawr i gymryd rhan mewn gweithgareddau addysgu ac ymchwil wyneb yn wyneb, ond cafwyd eithriad bach, lle mae eu rhaglenni’n caniatáu hynny, ar gyfer ein myfyrwyr rhyngwladol nad oes modd iddynt deithio i Abertawe. Cynghorir myfyrwyr rhyngwladol nad oes modd iddynt deithio i Abertawe i gyrraedd cyn gynted ag y bo’n bosib ac erbyn 6 Ebrill fan bellaf.

Mae Llywodraeth Cymru’n credu bod addysg yn flaenoriaeth ac yn disgwyl i leoliadau addysg weithredu addysg wyneb yn wyneb, a darparu mynediad ati, gan roi asesiadau risg a mesurau lliniaru priodol ar waith. Felly, rydym wedi cynyddu addysgu wyneb yn wyneb, gan sicrhau bod canllawiau iechyd a diogelwch ar waith i ddiogelu ein myfyrwyr a’n staff.

Iau Ionawr 20th, 2022

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon, Amrywiol

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University