• Big Swansea Survey lightbulb concept diagram with half lightbulb, half brain
    Cwblhewch yr Arolwg Mawr Abertawe am cyfle i ennill gwobrau!

Llun Rhagfyr 14th, 2015

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Big Swansea Survey lightbulb concept diagram with half lightbulb, half brainGelli di bellach lenwi Arolwg Mawr Abertawe! Clicia ar y botwm isod er mwyn dechrau; bydd yr arolwg yn cymryd llai na 5 munud. Rydym ni’n argymell cwblhau’r arolwg cyn gynted â phosibl er mwyn osgoi cael hysbysiadau dilynol.

Clicia yma i gwblhau’r arolwg!

Gwobrau, Gwobrau, Gwobrau!

Ar ôl rhannu dy farn, byddi di’n rhan o’r raffl yn awtomatig a gallet ti ennill £150, cardiau anrhegion neu dalebau arlwyo. Drwy ateb ychydig o gwestiynau cyflym yn unig! (more…)

Llun Chwefror 6th, 2023

Posted In: Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

Mae’r tîm o fanc Lloyds yn Abertawe ar y campws i gwrdd â myfyrwyr sydd wedi cyflwyno cais i agor cyfrif ac ymholiadau bancio eraill.

Bydd y tîm ar gael yr wythnos hon rhwng 11 a 4 ar y diwrnodau canlynol:

  • Dydd Mercher 8 Chwefror – James Callaghan 129 – Campws Singleton
  • Dydd Iau 9 Chwefror – SOM 102 – Campws y Bae

Bydd mwy o sesiynau’n cael eu hychwanegu felly cadwch lygad ar y cylchlythyr i weld mwy o ddyddiadau.

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Wythnos Wirfoddoli MyfyrwyrRhowch gynnig ar wirfoddoli, dim ymrwymiad, dim disgwyliadau – Rhowch gynnig arno!

Mae Discovery yn cynnig wythnos o wirfoddoli, hyfforddiant a gweminarau, oll ar sail untro. Cewch roi cynnig ar wirfoddoli naill ai wyneb yn wyneb neu ar-lein wrth ddatblygu’ch sgiliau a chwrdd â phobl newydd.

Edrychwch ar yr holl weithgareddau sydd ar gynnig yma

Cadwch eich lle ar weithgareddau a hyfforddiant untro yma

Y cyfan mae angen ichi ei wneud yw creu cyfrif ar ein cronfa ddata a chadw lle. Mae gweithgareddau ar gael i fyfyrwyr a staff Prifysgol Abertawe.

Os oes gennych gwestiynau, e-bostiwch Discovery.

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Rydym mor falch ein bod wedi derbyn achrediad Aur ar gyfer 2023 gan Gymdeithas Cadwraeth Draenogod Prydain, gan adeiladu ar wobr arian y llynedd.

Mae Swyddog Yr Amgylchedd Ciera Atkins wedi bod yn gweithio gyda’r tîm Tir Ystadau a Gwasanaethau Campws a myfyrwyr o’r gymdeithas gadwraeth i gymhwyso camau gweithredu sy’n gyfeillgar i ddraenogod ar  gampws neu o’i amgylch.

Er mwyn ennill y wobr aur, cynhaliwyd archwiliadau i nodi cynefinoedd addas sy’n gyfeillgar i ddraenogod, gan sicrhau bod peryglon yn cael eu tynnu a chyflwynwyd elfennau sy’n gyfeillgar i ddraenogod, megis rampiau i’w helpu i ddringo allan o gyrff o ddŵr. (more…)

Posted In: Newyddion Campws, Sustainability

Leave a Comment

Bus user groupDywedwch wrthym ba welliannau yr hoffech eu gweld i deithio ar fysiau myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe.

Ymunwch â’n sesiwn ‘grŵp defnyddwyr bysiau’ Dydd Mawrth Chwefror 7 am 1pm ar Zoom, lle gallwch godi a thrafod unrhyw broblemau, neu gyflwyno syniadau ac atebion ynghylch sut y gallwn wella teithio ar fysiau ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae canlyniadau sesiynau blaenorol wedi arwain at ychwanegu’r gwasanaeth defnyddiol a diogel 24 awr, a gwell llwybrau bysiau a phasio amser tymor lle mae llawer o fyfyrwyr yn manteisio’n llawn ar y gwasanaeth.

Os hoffech gymryd rhan, anfonwch e-bost estatesadmin@swansea.ac.uk I wneud cais am y ddolen zoom.

Gwener Chwefror 3rd, 2023

Posted In: Negeseuon, Travel

2 Comments

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University