• Bay Campus coloured blue strips
    Strwythur Newydd y Brifysgol

Llun Rhagfyr 14th, 2015

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Graduates throwing their caps in the air in front of the Great Hall, Swansea UniversityRydyn ni’n falch iawn o’n myfyrwyr ac i ddathlu cyflawniadau Dosbarth yr Haf 2021, bydd negeseuon dathlu rhithwir gan yr Is-ganghellor, eich Coleg/Ysgol ac Undeb y Myfyrwyr ar gael i chi eu gwylio ddydd Mercher 28 Gorffennaf 2021 a bydd yn ffordd wych o anrhydeddu eich amser ym Mhrifysgol Abertawe. (more…)

Mawrth Gorffennaf 27th, 2021

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon

Leave a Comment

Er mwyn gwella cysondeb ar draws y Brifysgol a sicrhau profiad cyfartal i fyfyrwyr, rydym yn newid strwythur ein Prifysgol. Bydd y strwythur newydd yn cynnwys tair Cyfadran newydd yn lle’r wyth Coleg presennol.

Y tair cyfadran newydd yw:

  1. Y Gyfadran Meddygaeth, Gwyddorau Iechyd a Bywyd
  2. Cyfadran y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol
  3. Y Gyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg

Bydd Ysgolion a Disgyblaethau’n rhan o’r Cyfadrannau newydd hyn a gallwch weld y strwythur llawn ar gyfer eich rhaglen astudio yma. Sylwer na fydd strwythur Y Coleg, Prifysgol Abertawe’n newid. (more…)

Posted In: Negeseuon, Amrywiol

Leave a Comment

Oystermouth Castle, MumblesMae Castell Ystumllwynarth, un o gestyll hanesyddol Abertawe, yn ailagor ei gatiau ar gyfer teithiau tywys drwy gydol gwyliau’r haf.

O ddydd Llun 26 Gorffennaf, bydd ymwelwyr yn gallu clywed straeon lliwgar hanes hir y castell diolch i dywyswyr gwirfoddol profiadol Cyfeillion Castell Ystumllwynarth. (more…)

Llun Gorffennaf 26th, 2021

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Amrywiol

Leave a Comment

Mae Academi Dysgu ac Addysgu Prifysgol Abertawe yn ymchwilio i fyd amgylchedd Addysg Uwch sy’n newid yn gyflym. Bydd y podlediad yn cael ei lansio ar 27 Gorffennaf a bydd pennod newydd ar ddydd Mawrth olaf pob mis. Bydd penodau bonws yn ystod y mis pan fydd datblygiadau amserol a chyffrous yn codi. (more…)

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Amrywiol

Leave a Comment

Buses in stationGall pawb deithio ar fws o amgylch Abertawe am ddim drwy gydol misoedd yr haf. 

Mae Cyngor Abertawe yn ariannu’r fenter er mwyn cefnogi teuluoedd a rhoi hwb i’r sectorau adwerthu, hamdden a thwristiaeth yn Abertawe wrth i’r cyfyngiadau symud gael eu llacio. 

Hefyd, bydd yn helpu i ostwng allyriadau a thagfeydd trwy annog pobl i ddefnyddio bysiau yn lle defnyddio eu ceir bob dydd Gwener, dydd Sadwrn, dydd Sul a dydd Llun. 

Bydd y fenter yn weithredol o 30 Gorffennaf tan 30 Awst ac mae’n rhan o Gynllun Adfer y Cyngor sy’n werth £20 miliwn a’r nod yw cefnogi teuluoedd a rhoi hwb i’r economi leol yn sgil y pandemig. 

Mae’r cynnig teithio am ddim hefyd yn cynnwys gwasanaeth arbennig ar ddydd Sul i benrhyn Gŵyr ac oddi yno a gyhoeddwyd gan y Cyngor yn ddiweddar.  (more…)

Mercher Gorffennaf 21st, 2021

Posted In: Negeseuon, Cynigio, Travel

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University