Ydych chi’n awyddus i weld eich ymennydd?

brain study
Mae Labordy Systemau Niwroymddygiad yn cynnal astudiaeth gamblo ar hyn o bryd, a delweddu ymennydd o ran niwrodrawsyrrydd penodol a elwir yn GABA, ac rydym am recriwtio myfyrwyr israddedig gwrywaidd rhwng 18 a 24 oed, sy’n siaradwyr Saesneg brodorol.
Nid oes angen profiad blaenorol o gamblo ar y myfyrwyr.
E-bost Cyswllt – a.h.austin@abertawe.ac.uk

If you’re wanting to find out, you’ll have to answer several questionnaires and perform a computer-based task that will take 20 minutes of your time. We’ll be offering A LOT of chocolate and £5 Amazon vouchers…

Wanting to participate? Please contact Adelaide on: a.h.austin@swansea.ac.uk  for more information.

Llun Mawrth 10th, 2014

Posted In: Amrywiol

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University