Dileu Casineb Hiliol. Mae Abertawe’n ymwrthod â chamwahaniaethu hiliol!

eliminate e8
Dewch i gefnogi ein digwyddiad ar 26 Mawrth yn Ystafell Fwyta B yn Nhŷ Fulton rhwng 12 a 3pm. Yn rhad ac am ddim.  Darperir brechdanau a lluniaeth. Siaradwyr ysbrydol ac adloniant (Bollywood, salsa a drymio Affricanaidd).  Bydd y digwyddiad hwn yn:  • Dangos ymrwymiad Abertawe i ddileu camwahaniaethu hiliol • Codi ymwybyddiaeth am effeithiau niweidiol trosedd casineb a chamwahaniaethu hiliol • Hyrwyddo cydlyniad cymunedol a pherthnasau da. Am ragor o wybodaeth, cewch gysylltu â Misbha Khanum (Swyddog Cydraddoldeb) yn m.khanum@abertawe.ac.uk neu ffonio 01792 602367

Llun Mawrth 24th, 2014

Posted In: Amrywiol

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University