Mae’r Brifysgol yn cofnodi data presenoldeb yr holl fyfyrwyr ym mhob cyfarfod goruchwylio.  Mae cydberthynas rhwng presenoldeb a pherfformiad. Po fwyaf y cyfarfodydd goruchwylio rydych yn eu mynychu, gorau fydd eich perfformiad, yn gyffredinol.

Fel myfyriwr ymchwil ôl-raddedig, mae’n ofynnol i chi fynychu cyfarfodydd misol gyda’ch goruchwyliwr.

Gwyddom fod myfyrwyr yn fwy tebygol o lwyddo os ydynt yn mynychu cyfarfodydd goruchwylio ac yn ymwneud â’u dysgu’n rheolaidd. Mae cadw cofnodion am gyfarfodydd a phwyntiau cyswllt yn golygu y gallwn gynnig cymorth i chi cyn gynted â phosib.

Am restr lawn o gwestiynau cyffredin am y system a manylion am y goblygiadau i chi, ewch i dudalennau gwe MyUni. Os oes gennych unrhyw ymholiadau am fonitro presenoldeb, neu os oes gennych unrhyw  anawsterau sy’n eich rhwystro rhag mynychu cyfarfodydd, cysylltwch â swyddfa wybodaeth eich Coleg neu MyUniHub.

Llun Ionawr 27th, 2020

Posted In: Negeseuon

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University