Croeso’n ôl!

A chithau’n fyfyriwr o Brifysgol Abertawe, mae eich presenoldeb yn bwysig i ni oherwydd ein bod ni’n gwybod – po fwyaf o sesiynau dysgu a amserlennir y mae myfyrwyr yn mynd iddyn nhw, y gorau y maen nhw’n ei wneud.

Cofiwch sganio eich cerdyn myfyriwr wrth fynd i mewn i ystafelloedd darlithio, i’r labordai a’r mannau addysgu ar gyfer pob un o’ch sesiynau dysgu a amserlennir.

Os nad oeddech yn bresennol am gyfnodau hir y tymor diwethaf, yna bydd eich Coleg wedi eich uwchgyfeirio i gam 1, cam 2 neu gam 3.

SYLWER eich bod yn dechrau’r tymor hwn ar yr un cam uwchgyfeirio ag y gwnaethoch orffen y tymor diwethaf arno. Gofynnwch i’ch Coleg os nad ydych yn gwybod pa gam rydych chi arno.

PWYSIG: os gwnaethoch orffen y tymor diwethaf AR GAM 3 ac NID YDYCH YN BRESENNOL yn ystod pythefnos cyntaf y tymor hwn, cewch EICH TYNNU’N ÔL o’ch cwrs.

Cyhyd â’ch bod yn dechrau mynd i’ch sesiynau dysgu a amserlennir, yn dechrau sganio eich cerdyn myfyriwr ac yn sicrhau bod y peiriant yn dangos eich enw pan fyddwch yn gwneud hynny, yna bydd statws eich presenoldeb yn disgyn i’r cam perthnasol ar ddiwedd y pythefnos cyntaf.

I gael rhestr lawn o gyfnodau presenoldeb a rhagor o wybodaeth, ewch i Dudalen Presenoldeb MyUni.

Os ydych yn fyfyriwr yn y DU â Theitheb Haen 4, byddwch wedi derbyn gohebiaeth ar wahân.

Cofion cynnes,

Monitro Presenoldeb Myfyrwyr

Llun Ionawr 27th, 2020

Posted In: Negeseuon

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University