Mae CAMHS eisiau i chi ymuno â ni!

Mwynhau her? Angerdd i helpu eraill? Eisiau gwybod mwy am weithio mewn gwasanaethau Iechyd Meddwl Pobl Ifanc yn Ngogledd Cymru?

MAE EICH GYRFA’N DECHRAU YMA!

Diwrnod Recriwtio CAMHS, dydd Sadwrn 11 Mai 2019.

Canolfan Ôl-raddedigion, Ysbyty Glan Clwyd

Byddwch yn rhan o’n Tîm CAMHS a helpu i gael gwir effaith ar fywydau pobl ifanc a chenedlaethau’r dyfodol.

Mae ein tîm yn tyfu ac mae gennym gyfleoedd ar gyfer nyrsys, gweithwyr cymdeithasol, therapyddion galwedigaethol a seicolegwyr ar Fandiau 5 i 8b. Mae gennym hefyd swyddi datblygu gyda hyfforddiant a dilyniaint band.

Beth i’w ddisgwyl?

Mae gennym rolau ar gael ar gyfer cyfweliadau ar y diwrnod. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn cynnig amodol o benodiad ar y diwrnod!

Ewch ar www.tracjobs.com/camhs am restr o’r rolau sydd ar gael ac i wneud cais. Dyddiad Cau 01.05.2019

I gofrestru eich lle i gyfarfod y tim ac am fwy o wybodaeth am y diwrnod agored e-bostiwch: BCU.CAMHSRecruitment@wales.nhs.uk

Llun Ebrill 29th, 2019

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University