Mae’n bleser gennym hyrwyddo’r digwyddiadau allanol canlynol yn y gymuned, sy’n rhoi cyfle i chi ddysgu mwy am faterion LGBT+ (lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsryweddol) a’n cymuned LDHT+ leol.


Cabare Pride – Nos Fawrth 30 Ebrill 2019 / 7pm

Cantorion cabare a gweithwyr proffesiynol theatr gerddorol, graddedigion yr ysgol gerddoriaeth a pherfformwyr uchelgeisiol Abertawe.

HYST Abertawe, Y Stryd Fawr
Tocynnau: eventbrite wrth y drws


Up Next with Pride – Nos Fercher 1 Mai 2019 / 7pm

Eich cyfle i berfformio yn yr arddangosfa ddiweddaraf. Ewch i jerminproductions.co.uk i gymryd rhan

Theatr y Dywysoges Frenhinol, Port Talbot
Tocynnau: www.princessroyaltheatre.com


Digwyddiad dawns neuadd Pride Abertawe – Nos Iau 2 Mai 2019 / 7.30pm

Digwyddiad dawns neuadd i’r un rhyw cyntaf y DU. Bydd athrawon dawns lleol o Gymru yno

Neuadd Brangwyn, Abertawe
Tocynnau: eventbrite


Farrah Moan – Nos Wener 3 Mai 2019 / drysau’n agor am 8pm

Bydd Miss Moan o’r gyfres enwog ar y teledu, RuPaul’s Drag Race yno.

Fiction & Vinyl, Little Wind Street
Tocynnau: £25/£45 cwrdd a chyfarch
eventbrite wrth y drws


Dosbarth ffitrwydd ar y traeth – Dydd Sadwrn 4 Mai 2019 (amser i’w gadarnhau)

Gwybodaeth yma www.swanseapride.co.uk 


Prif orymdaith Pride – Dydd Sadwrn 4 Mai 2019/yr orymdaith yn dechrau am 11am/adloniant o ganol dydd

Gorymdaith a stondinau yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. Gweithgareddau sy’n addas i bob oedran. Cantorion byw, perfformwyr, digrifwyr, cyflwynwyr gwadd, adloniant LGBT+ dros dro, Gŵyl Bwyd Stryd.

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau


Gwasanaeth Rhyng-ffydd – Pride a ffydd – Dydd Sul 5 Mai 2019/ 2pm

Dan arweiniad gweinidog Undodaidd, y Parchedig Wyn Thomas, mewn partneriaeth â chynrychiolwyr o grwpiau rhyng-ffydd eraill.

Eglwys Undodaidd Abertawe, Y Stryd Fawr

Mawrth Ebrill 23rd, 2019

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University