Os oes angen rhywfaint o gefnogaeth arnoch neu gyfle i gael seibiant o adolygu, neu os ydych yn chwilio am rywle i ymlacio, yna mae gwasanaeth y Gaplaniaeth yn cynnig y canlynol:

  • Te, coffi a bisgedi bob dydd yng Nghanolfan y Gaplaniaeth (i’r dde o Dŷ Fulton, ger Discovery)
  • Ystafell dawel sydd ar agor bob dydd i fyfyrio’n unigol a chael seibiant
  • Sesiynau myfyrio 20 munud (12.30pm ar ddydd Llun yn Ystafell A, Undeb y Myfyrwyr, Campws y Bae; 8.30am bob dydd ac 1pm ddydd Iau yng Nghanolfan y Gaplaniaeth, Campws Parc Singleton)
  • Gwasanaeth gwrando cyfrinachol i unrhyw un sydd angen clust i wrando arnynt (gellir trefnu apwyntiadau drwy e-bostio campuslife@abertawe.ac.uk neu ffonio (01792) 606557
  • Diwrnodau lleddfu straen (Dydd Mawrth 14 Mai rhwng 12pm a 4pm, y Coleg, Campws y Bae a dydd Mercher 15 Mai rhwng 10am a 4pm, Taliesin, Campws Parc Singleton)
  • Gwybodaeth, cyngor ac arweiniad i holl fyfyrwyr a staff Moslemaidd yn ystod Ramadan

Mercher Ebrill 24th, 2019

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Llesiant

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University