Mae gwaith cynnal a chadw wedi’i drefnu ar gyfer System Gweithredu Gweinyddol ZENWorks o ddydd Llun 29 Ebrill i ddydd Mercher 1 Mai.

Pam?

Rydym yn gwneud yn siŵr bod ein systemau a’n gwasanaethau’n parhau’n ddiogel ac o gymorth.

Sut bydd hyn yn effeithio arnaf?

Mae’n bosibl y byddwch ‘mewn perygl’ wrth ddefnyddio bwrdd gwaith ZENWorks/Unified ar gyfrifiaduron a gliniaduron/llechi a reolir. Sylwer: dylai unrhyw raglenni rydych yn eu defnyddio’n rheolaidd fod ar gael o hyd (e.e. Word, Outlook), ond mae’n bosibl na fydd unrhyw raglenni nad ydych wedi’u defnyddio o’r blaen ar gael o bryd i’w gilydd.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Thîm Gwasanaethau Cwsmeriaid y Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau (ISS) ar x5500.

Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

Gwasanaethau TG ISS

Mercher Ebrill 24th, 2019

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University