Bydd gwaith hanfodol ar y rhwydwaith yn cael ei wneud dydd Gwener 26 Ebrill rhwng 6yb-7yb i wella cadernid rhwydwaith y Brifysgol. O ganlyniad bydd y defnydd o’r rhyngrwyd yn cael ei effeithio yn achlysurol ynghyd ag unrhyw wasanaethau sy’n dibynnu arno, gan gynnwys negeseuon e-bost, eduroam a teleffoni.

Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

Iau Ebrill 25th, 2019

Posted In: Negeseuon

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University