Mae Prifysgol Abertawe wedi ennill y teitl Prifysgol y Flwyddyn yng ngwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni eleni am yr eilwaith mewn pum mlynedd.

Yn ogystal â chipio teitl Prifysgol y Flwyddyn, mae Prifysgol Abertawe wedi ennill y categori Rhyngwladol, ac wedi cyrraedd y tri uchaf yn y categorïau Ôl-raddedig, a Chwrs a Darlithwyr.

Bellach yn eu chweched flwyddyn, mae gwobrau Whatuni wedi eu seilio ar filoedd o adolygiadau a gyflwynwyd gan fyfyrwyr – 41,000 o dros 160 o Brifysgolion ledled y DU.

Mae Abertawe hefyd wedi cyrraedd y 10 uchaf yn y categorïau canlynol:

  • Cefnogaeth i fyfyrwyr
  • Rhagolygon swyddi
  • Clybiau a Chymdeithasau

Meddai’r Athro Paul Boyle, Darpar Is-ganghellor Prifysgol Abertawe: “Rydym wrth ein bodd ein bod wedi cael ein coroni’n Brifysgol y Flwyddyn Whatuni am yr eilwaith mewn pum mlynedd, wedi i ni gipio’r wobr yn 2014.

“Mae’r cyflawniad rhagorol diweddaraf hwn yn dyst i berfformiad eithriadol ein staff ar draws y Brifysgol, a chryfder ein perthynas â chorff y myfyrwyr drwy Undeb y Myfyrwyr. Mae’n atgyfnerthu ein sefyllfa fel prifysgol fyd-eang sy’n perfformio ar y lefel uchaf ac sy’n cyflwyno addysgu o’r radd flaenaf, ymchwil flaengar, a phrofiad gwych i fyfyrwyr.”

DARLLENWCH RAGOR

Llun Ebrill 29th, 2019

Posted In: Newyddion Campws

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University