Bydd Dŵr Cymru’n ymchwilio ymhellach i ollyngiadau dŵr o dan y ddaear ar Gampws Parc Singleton yn ystod oriau mân dydd Mawrth 30 Ebrill 2019. Bydd y gwaith hwn yn golygu bod yn rhaid cau’r cyflenwad dŵr dros dro rhwng 1am a 4am.

Yn dilyn hyn, efallai y byddwch yn sylwi bod lliw y dŵr sy’n dod o’r tapiau a mannau dŵr eraill wedi newid ond mae hyn yn gwbl ddiniwed. Os byddwch yn sylwi ar newid lliw, gadewch i’r dŵr redeg nes iddo droi’n glir.

Os oes gennych ymholiadau, ffoniwch ein tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 01792 29(5405) neu e-bostiwch estates-customerservices@abertawe.ac.uk

Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra a diolch am eich amynedd.

Rheoli Ystadau a Chyfleusterau

Llun Ebrill 29th, 2019

Posted In: Newyddion Campws

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University