Mae’r Gwasanaethau TG yn adrodd bod y Brifysgol yn gweld cynnydd yn y nifer o ymdrechion gwe-rwydo sy’n cael eu derbyn trwy e-bost ar hyn o bryd. Gofynnwn i chi fod yn wyliadwrus iawn, ac osgoi agor atodiadau neu ddilyn hypergysylltiadau sydd wedi’u cynnwys mewn negeseuon nad ydych yn gwbl hyderus eu bod wedi cael eu hanfon gan anfonwr dilys. Mae’r Gwasanaethau TG wrthi’n brysur yn ceisio hidlo’r negeseuon hyn fel nad ydynt yn cael eu cludo i’ch blwch post.

 

Ydy’r hysbysiad hwn yn ddilys? Os hoffech gadarnhau bod y neges e-bost hon yn ddilys, cysylltwch â thîm Gwasanaeth Cwsmeriaid GGS gan ddefnyddio’r rhif ffôn a gyhoeddwyd (neu drwy switsfwrdd y Brifysgol), neu gallwch ddefnyddio’r cyfleuster hunanwasanaeth byddech yn ei ddefnyddio fel arfer i gofnodi ceisiadau TG. Nid yw manylion am sut i gysylltu â ni wedi’u cynnwys yn y neges e-bost hon yn fwriadol, er mwyn sicrhau eich bod yn defnyddio manylion cyswllt rydych yn gwybod eu bod yn fanylion cyswllt dilys ar gyfer Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau ym Mhrifysgol Abertawe. Nid yw GGS yn gofyn i chi ddarparu unrhyw wybodaeth, dilyn unrhyw ddolenni, agor unrhyw atodiadau na chymryd unrhyw gamau gweithredu ar unwaith/brys.

Mawrth Mai 28th, 2019

Posted In: Amrywiol

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University