Gydag aelodaeth myfyrwyr yn dechrau am gyn lleied â £18.99 y mis, bydd gan aelodau fynediad i’r canlynol:

  • Mynediad i gyfleusterau’r gampfa a dosbarthiadau ffitrwydd ar Gampws y Bae a Champws Singleton, drwy’r dydd, bob dydd
  • Amserlen dosbarthiadau ddiwygiedig, gan gynnwys mynediad i holl ddosbarthiadau rhithwir Les Mills (rydym bellach yn cynnal dros 100 o ddosbarthiadau’r wythnos ar Gampws Singleton, sy’n golygu eich bod yn sicr o ddod o hyd i ddosbarth ar amser sy’n gyfleus i chi!)
  • Wifi am ddim wrth i chi ymarfer
  • Mynediad i 69 o gampfeydd yn y DU fel rhan o gynllun UNIversal BUCS (aelodaeth flynyddol yn unig)

Prynwch eich aelodaeth Iechyd a Ffitrwydd Chwaraeon Abertawe heddiw! Am gyfnod cyfyngedig rydym yn cynnig disgownt o £10 ar gyfer aelodau Chwaraeon Myfyrwyr Chwaraeon Abertawe wrth i chi brynu aelodaeth flynyddol neu ddau semester cyn 4 Hydref 2019 gyda’r côd: SWANFRESH10

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n gwefan i ddysgu am bopeth sy’n ymwneud â Chwaraeon Abertawe, neu i drafod opsiynau gyda’n tîm cyfeillgar, e-bostiwch sports-village-admin@swansea.ac.uk, baysportscentre@swansea.ac.uk, neu ffoniwch 01792 543555 (Canolfan Chwaraeon y Pentref Chwaraeon) neu 01792 543577 (Canolfan Chwaraeon Campws y Bae).

Edrychwn ymlaen atoch yn ymuno â’r tîm!

Mercher Medi 25th, 2019

Posted In: [:en]Offers[:cy]Cyfleoedd[:]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University