Rydw i’n falch i gyhoeddi, gan ddilyn casgliad cynhwysfawr o ofynion a phroses tendr OJEU, mae Canvas wedi cael ei ddewis fel platfform dysgu digidol newydd y Brifysgol.

Fel yr wyddoch, un o’r platfformau mwyaf pwysig a ddefnyddir ledled y Brifysgol ar gyfer Dysgu, Addysgu ac Asesiad yw’r amgylchedd dysgu rhithiol – yn gyfredol, Blackboard. Gan fod y cytundeb trwydded yn dod i’r diwedd yn 2020, byddwn nawr yn symud i bartneriaeth strategol newydd a chyffrous gydag Instructure, y darparwyr o blatfform Canvas.

Mae Instructure yn gyflenwr blaenllaw ym marchnad platfformau addysgu Addysg Uwch, gan gynnig gwybodaeth ac arbenigedd helaeth i fwyhau’r llwyddiant o’n gweithrediad. Mae ein partner strategol newydd wedi gwneud ymrwymiad cadarn i ddarparu arloesed parhaol, cymorth technegol a busnes trwy gydol y cytundeb.

Roedd y gwerthusiad tendr yn broses trwyadl gan gynnwys y camau:

  • Gwerthusiad o’r cyflwyniadau ysgrifenedig ynghylch alluoedd phedagogeg a thechnolegol.
  • Profi systemau gwerthuso ar gyfer Profiad y Defnyddiwr.
  • Arddangosiad y Gwerthwr.
  • Panel cadarnhad olaf.

Roedd myfyrwyr, staff Academig a staff gwasanaethau proffesiynol yn rhan fawr trwy gydol y broses. Penderfynwyd y panel terfynol bod y platfform a’r cyflenwr yn cwrdd â’r gofynion canfydded trwy’r ymgynghoriad dwys ac wedi alinio gyda’n cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer y dyfodol.

Bydd tîm y prosiect nawr yn dechrau cysylltu’n ffurfiol gyda thîm gweithredu Instructure er mwyn datblygu agweddau dysgu ac addysgu, technegol, newid rheolwyr, hyfforddi a chefnogaeth i alluogi i ni symud oddi wrth Blackboard erbyn diwedd blwyddyn Academaidd 19/20.

Ar yr un amser, bydd tîm y prosiect yn cysylltu â chyfathrebu â cholegau ac unedau gwasanaethau proffesiynol dros y misoedd nesaf cyn dechrau gweithgareddau hyfforddi a chefnogi. Bydd hyn yn galluogi i’r trawsnewidiad i ddigwydd yn ddiffwdan.

Bydd wefan ar y prosiect gyda gwybodaeth bellach a manylion yn cael ei lansio’n fuan.

Bydd cyfathrebiadau cyson yn dilyn, bydd tîm y prosiect yn diweddaru ar adegau allweddol o’r gweithrediad i gefnogi’r Brifysgol drwy’r trawsffurfiad cyffrous yma.

Cofion Gorau,

Y Dirprwy Is-Ganghellor Martin Stringer

Gwener Hydref 4th, 2019

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University