Smiling students in a graduation ceremony clappingHoffech chi ganu o flaen 500 o bobl yn y seremonïau graddio eleni?

Mae’r Brifysgol yn chwilio am gantorion dawnus, hyderus a phrofiadol i ganu yn ystod seremonïau graddio’r haf eleni. Telir am gostau teithio yn y DU a rhoddir tâl i ymgeiswyr llwyddiannus.

Gwybodaeth am y seremonïau Graddio

 • Cynhelir y seremonïau yn y Neuadd Fawr, Campws y Bae, ar y dyddiadau canlynol:
  • Dydd Mercher 15 – dydd Gwener 17 Gorffennaf
  • Dydd Llun 20 – dydd Mercher 22 Gorffennaf
 • Bydd hyd at bedair seremoni bob dydd am 09:30, 11:30, 13:15 a 16:15;
 • Mae pob seremoni yn para oddeutu awr;
 • Mae pob seremoni yn cynnwys perfformiad cerddorol (cân) oddeutu hanner ffordd drwy’r seremoni;
 • Oherwydd cyfyngiadau o ran lle, nid oes piano ar y llwyfan, felly mae’r cantorion yn canu gyda chân gefndirol.

Yr hyn rydym yn chwilio amdano

 • Dylech fod yn ganwr hyderus a dawnus sydd â phrofiad o ganu ar eich pen eich hun o flaen cynulleidfaoedd mawr;
 • Dylech fod yn gyfforddus yn canu’r math o ganeuon gofynnol:
  • Yn seciwlar/nad ydynt yn grefyddol
  • Yn addas i deuluoedd
  • Yn llawn mynd/cadarnhaol/hwylus/ysbrydoledig
  • Yn y genre theatr gerddorol neu genre poblogaidd arall
 • Dyma enghreifftiau o ganeuon sydd wedi’u canu yn y seremonïau graddio yn y gorffennol:
  • What a Wonderful World
  • True Colors
  • The Climb
  • The Impossible Dream
  • Don’t Be Anything Less Than Anything You Can Be
  • Greatest Day
  • World in Union
  • Make a New Tomorrow
 • Nid oes angen i chi fod ar gael ar gyfer pob seremoni – yn ddelfrydol, byddwn yn rhannu dyletswyddau ymhlith nifer o gantorion.

Manylion eraill

 • Bydd y Brifysgol yn talu am gostau teithio dwyffordd yn y DU;
 • Byddwn yn cynnig tâl am bob seremoni (rydym yn aros am gadarnhad o’r swm).

Sut i wneud cais

 • I wneud cais, anfonwch e-bost at Abby Harries-Heat (a.e.harries-heat@abertawe.ac.uk), gyda’r wybodaeth ganlynol:
  • Eich enw llawn a rhif myfyriwr
  • Pryd rydych ar gael yn ystod y cyfnod graddio
  • Amlinelliad cryno o’ch profiad fel canwr (uchafswm o 150 o eiriau)
  • Rhestr o ganeuon byddech yn gallu eu canu sy’n bodloni’r gofynion uchod
 • Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 21 Chwefror 2020;
 • Bydd y broses ddethol yn cynnwys clyweliad.

Os oes gennych gwestiynau ynglŷn ag unrhyw agwedd ar y cyfle hwn, neu’r broses gwneud cais, cysylltwch â Chyfarwyddwr Cerdd y Brifysgol, Dr Ian Rutt (i.c.rutt@abertawe.ac.uk)

Llun Ionawr 27th, 2020

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University