28/1/20: Diweddariad ar deithio i Ddinas Wuhan a’r salwch Coronafeirws

Cyngor i deithwyr o Wuhan

Os ydych wedi dychwelyd o Wuhan o fewn y 14 diwrnod diwethaf:

  • aros y tu mewn ac osgoi dod i gysylltiad â phobl eraill fel y byddech chi gyda firysau ffliw eraill
  • cysylltwch â GIG 111 i roi gwybod iddynt am eich taith ddiweddar i’r ddinas

Dilynwch y cyngor hwn hyd yn oed os nad oes gennych symptomau o’r firws.

Os byddwch chi’n datblygu twymyn, anhawster anadlu neu beswch, dylech barhau i ddilyn y cyngor uchod. Peidiwch â gadael eich cartref nes i feddyg neu gynghorydd iechyd gael cyngor i chi.

Mae coronafeirysau yn deulu o firysau sy’n achosi salwch, o’r annwyd cyffredin i anhwylderau mwy difrifol. Mae symptomau’r coronafeirws yn cynnwys gwres, peswch, ac anhawster wrth anadlu.

Teithio i Tsieina

Mae’r Swyddfa Dramor a Chymanwlad (FCO) yn cynghori na ddylai neb deithio i ddinas Wuhan, Talaith Hubei, Tsieina.

Mae hyn oherwydd y salwch coronafeirws newydd sy’n parhau yno. Os ydych yn yr ardal hon a gallwch adael, yna fe ddylech wneud hynny.

Mae’r perygl yn y DU yn parhau i fod yn isel, ac ar hyn o bryd nid yw’r FCO yn cynghori yn erbyn teithio i ardaloedd eraill yn Tsieina.

Fodd bynnag, mae’r sefyllfa’n datblygu’n gyflym, a rhaid i unrhyw un sy’n bwriadu teithio i Tsieina gynnal asesiad risg llawn a chymryd y cyngor diweddaraf gan y Swyddfa Dramor a Chymanwlad ac Iechyd Cyhoeddus Lloegr sydd yn arwain y DU ar y mater hwn.

Mae gan wefan y Swyddfa Dramor a Chymanwlad (FCO)  rhagor o wybodaeth, ac mae’n cael ei ddiweddaru’n rheoliad gan nodi’r sefyllfa bresennol.

Rydym hefyd yn ymwybodol o’r aelodau hynny o’n cymuned sydd â theulu a ffrindiau yn yr ardal a allai fod yn bryderus iawn. Os hoffech siarad â rhywun, gallwch gael cyngor, cefnogaeth ac arweiniad o’r meysydd canlynol:

Byddwn yn cyhoeddi diweddariadau pellach wrth i’r sefyllfa newid.

Mercher Ionawr 29th, 2020

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University