Watercolour painting of a lighthouseBeth sydd mewn enw?  Mae gwahoddiad cynnes i chi i ddod i lansiad Y Goleudy, Tŷ Fulton, Campws Singleton.  Dyma’r brand newydd ar gyfer Canolfan y Gaplaniaeth ac mae’n bleser mawr gennym eich gwahodd i alw heibio am goffi, te a chacen ddydd Mawrth 11 Chwefror rhwng 12pm a 2pm.  Os nad ydych wedi ymweld â ni erioed, dyma gyfle i ddysgu am ein gweithgareddau a’r cyfleusterau sydd gennym.

Er mwyn i ni gael syniad am niferoedd, rhowch wybod i ni eich bod yn bwriadu galw heibio drwy gadw lle yn:

www.fatsoma.com/campus-life

Mercher Ionawr 29th, 2020

Posted In: Newyddion Campws, Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Llesiant

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University