Postgraduate student giving a speechMae uchafbwynt y calendr ymchwil ôl-raddedig, y Thesis Tair Munud (3MT) yn dychwelyd ar gyfer 2020.Os ydych yn ymchwilydd ôl-raddedig, mae hwn yn gyfle gwych i godi eich proffil ymchwil, a gwella eich sgiliau cyflwyno, cyfathrebu ac ymgysylltu â’r cyhoedd.Hefyd, gallech elwa o hyfforddiant pwrpasol a chymorth personol. I gael rhagor o wybodaeth ewch i’r wefan Ymchwil Ôl-raddedig.

Os ydych yn fyfyriwr israddedig neu ôl-raddedig a addysgir, peidiwch â cholli’r cyfle hwn! Dewch draw i’r rowndiau rhagbrofol a gynhelir ar 10 Mawrth 2020 ar Gampws y Bae ac 11 Mawrth 2020 ar Gampws Parc Singleton, cyn y cynhelir rownd derfynol 3MT Prifysgol Abertawe ar 13 Mai 2020. Dewch i glywed gan sêr ymchwil y dyfodol a chael cipolwg ar rai o’r syniadau a’r ymagweddau newydd cyffrous sy’n tarddu o Brifysgol Abertawe.

Mercher Ionawr 29th, 2020

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University