Wrth i achosion o Goronafirws barhau i ddatblygu, rydym yn deall y gall hon fod yn adeg bryderus i rai pobl.

Rydym yn parhau i gael ein harwain gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ac rydym yn gweithio gyda nifer o asiantaethau eraill ac yn gweithredu ar y cyngor a’r arweiniad rydym yn eu derbyn ynghylch Coronafirws bob dydd.

Diweddarodd yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Iechyd Cyhoeddus Lloegr eu cyngor neithiwr. “Yn seiliedig ar gyngor gwyddonol SAGE mae Prif Swyddogion Meddygol y DU yn cynghori unrhyw un sydd wedi teithio i’r DU o dir mawr Tsieina, Gwlad Thai, Japan, Gweriniaeth Korea, Hong Kong, Taiwan, Singapore, Malaysia neu Macau yn ystod y 14 diwrnod diwethaf ac sydd â peswch neu dwymyn neu sy’n fyr o anadl, i aros y tu mewn a ffonio GIG 111, hyd yn oed os yw’r symptomau’n ysgafn.

Mae’r ardaloedd hyn wedi’u nodi oherwydd y nifer o awyrennau sy’n teithio o’r ardaloedd yr effeithir arnynt, dealltwriaeth o lwybrau teithio eraill a nifer yr achosion yr adroddwyd amdanynt. ”

Ceir diweddariadau rheolaidd a rhestr o Gwestiynau Cyffredin ar ein gwefan

Llun Chwefror 10th, 2020

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University