25.02.20 Diweddariad Ar Y Coronafeirws

Mae Llywodraeth y DU bellach wedi diweddaru’r cyngor ynghylch Coronafirws i gynnwys ardaloedd ychwanegol. Ceir manylion llawn yma, ond dyma grynodeb:

 1. Os ydych wedi dychwelyd o un o’r ardaloedd penodol hyn ers Chwefror 19, dylech ffonio Galw Iechyd Cymru neu NHS111 ac aros gartref ac osgoi cysylltu â phobl hyd yn oed os nad oes gennych symptomau:
 • Ardaloedd penodol sydd wedi’u cloi lawr yng Ngogledd yr Eidal fel y’u dynodwyd gan Lywodraeth yr Eidal
 • Iran
 • Ardaloedd gofal arbennig yn Nhe Corea fel y’u dynodwyd gan Lywodraeth Gweriniaeth De Corea
 • Talaith Hubei, Tsieina (os ydych wedi dychwelyd yn ystod y 14 diwrnod diwethaf)
 1. Os ydych wedi dychwelyd o’r ardaloedd hyn ers 19 Chwefror ac yn datblygu symptomau, waeth pa mor ysgafn, dylech aros gartref ac osgoi cysylltu â phobl yn syth a ffonio Galw Iechyd Cymru neu NHS111. Does dim angen dilyn y cyngor hwn os nad oes gennych symptomau.
 • Gogledd yr Eidal (a ddiffinnir gan linell uwchben, ond nad yw’n cynnwys, Pisa, Florence a Rimini)
 • Fietnam
 • Cambodia
 • Laos
 • Myanmar

Ceir cyngor penodol am hunanynysu:

Ceir gwybodaeth ychwanegol ar wefan y Brifysgol

Iau Chwefror 27th, 2020

Posted In: Amrywiol

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University