Ar ôl cau Swyddfa’r Post ym mis Rhagfyr 2019, mae’r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr yn falch o gyhoeddi eu bod wedi cyflwyno gwasanaethau Pay Point a Collect Plus yn Costcutter. Mae’r gwasanaethau ar gael yn awr.

Bydd modd i chi brynu stampiau dosbarth cyntaf y Post Brenhinol yn Costcutter o hyd, a bydd y Post Brenhinol yn casglu post ddwywaith y dydd o’r blwch Post Brenhinol ar lawr gwaelod Tŷ Fulton.

Ar hyn o bryd mae loceri Amazon ar gael ar y ddau gampws, o fewn adeilad preswylfeydd Cefn Bryn ar gampws Parc Singleton ac adeilad y preswylfeydd Gruffydd yng nghampws y Bae ac rydym yn gobeithio ychwanegu lleoliad ychwanegol I Singleton yn fuan.

Gwybodaeth am Pay Point

Mae Pay Point yn gyfleuster talu mewn siop sy’n galluogi pobl i dalu biliau, cyfleustodau a threuliau eraill dros y cownter.

Mae Pay Point yn gweithio gyda mwy na 300 o gleientiaid gan gynnwys BT, EE, O2, EDF ac Arriva.

Bydd y gwasanaeth ar gael yn unol ag amseroedd agor Costcutter.

I gael rhagor o wybodaeth am Pay Point, ewch i: https://consumer.paypoint.com/

Gwybodaeth am Collect Plus

Gwasanaeth cludo yw Collect Plus sy’n cynnig ystod o wasanaethau y gellir eu holrhain yn llawn, gan gynnwys anfon parseli a gwasanaeth ‘clicio a chasglu.’

Mae Collect Plus hefyd yn cynnig gwasanaeth dychwelyd parseli ar y cyd â mwy na 350 o adwerthwyr gan gynnwys ASOS, John Lewis, Boohoo a Pretty Little Thing.

Bydd y gwasanaeth ar gael yn unol ag amseroedd agor Costcutter.

I gael rhagor o wybodaeth am Collect Plus, ewch i: https://www.collectplus.co.uk/

Diolch

Ystadau a Rheoli Cyfleusterau  | Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe*

*Gweithredir Costcutter drwy bartneriaeth rhwng y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr, ac mae’r holl elw a wneir yn cael ei ail-fuddsoddi i brofiad y myfyrwyr.

Gwener Chwefror 28th, 2020

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University