Diweddariad ar y coronafeirws – 12 Mawrth 2020

Mae’n bosib y byddwch chi’n ymwybodol bod nifer o achosion newydd wedi eu cadarnhau yng Nghymru.  Fel prifysgol, rydym yn cymryd y pandemig coronafeirws o ddifrif, a hoffem roi sicrwydd i chi bod ein Tîm Rheoli Digwyddiadau yn gweithio’n ddiflino bob awr o’r dydd i fonitro’r sefyllfa.

Rydym yn deall eich pryderon ar yr adeg hon, ond hoffem roi sicrwydd i chi bod llawer o waith yn digwydd y tu ôl i’r llenni i baratoi ar gyfer ymdrin â’r achos hwn.  Rydym newydd ddiweddaru’r adran Cwestiynau Cyffredin ar y wefan, sydd ag ardal arbennig ar gyfer fyfyrwyr, a bydd yn parhau i gael ei diweddaru wrth i gwestiynau newydd godi.

Fel mesur rhagofalus, byddwn yn atal yr holl fyfyrwyr a staff rhag teithio dramor am y tro, ac yn asesu sefyllfa unrhyw unigolion sydd dramor ar hyn o bryd.

Os cawsoch eich cynghori i hunan-ynysu, neu yn wir wedi dewis, am unrhyw reswm gofynnir ichi gysylltu â myunihub@swansea.ac.uk cyn gynted â phosibl. Mae hyn er mwyn i ni allu cynnig cyngor a chefnogaeth i chi.

Nid yw cyngor Prifysgol Abertawe wedi newid, sef dilyn canllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru a dilyn trefn hylendid lem yn unol â chyngor Sefydliad Iechyd y Byd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach yr hoffech atebion iddynt, anfonwch e-bost at myunihub@swansea.ac.uk.

https://www.swansea.ac.uk/about-us/coronavirus/

Cofion

MyUniHub

Iau Mawrth 12th, 2020

Posted In: Negeseuon, Llesiant

2 Comments

 • Roger says:

  Just tried to email question to myuinhub@swansea.ac.uk but server bounced email as undeliverable.

  Who do I contact about my daughter who is on joint honours with you and on her year in France?

  • Student Communications Officer says:

   Hi Roger

   Sorry to hear you have had difficulty in emailing us. MyUniHub is the correct place to contact in the first instance, however it looks as though you might have a typo in the email address, the correct email is myunihub@swansea.ac.uk. You can also ring them on 01792 606000.

   Kind regards

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University