Red Canvas LogoGan y bydd colegau’n defnyddio system Canvas yn fwyfwy am weddill y flwyddyn academaidd, mae Tîm Prosiect Canvas wedi llunio canllawiau a gwybodaeth ddefnyddiol i fyfyrwyr ar sut i ddefnyddio’r platfform.


Gallwch gael mynediad at y Canllaw yng nghwrs Canvas drwy’r ddolen ganlynol:

https://canvas.swansea.ac.uk/courses/20041

Os oes angen help neu gymorth arnoch gyda’r system ei hun, mae Cymorth Canvas ar gael 24/7 365 niwrnod y flwyddyn drwy’r ffyrdd canlynol:

• Llinell Gymorth Canvas
• Sgwrs Canvas
• Rhoi gwybod am broblem

Gallwch gael mynediad i’r llwybrau cymorth hyn drwy eicon Help Canvas ar Blatfform Canvas.

Gall y canllawiau a’r gymuned ar-lein drwy’r dolenni isod fod o gymorth hefyd:

Canllawiau Canvas
Cymuned Ar-lein Canvas

I gael rhagor o wybodaeth am roi Canvas ar waith ym Mhrifysgol Abertawe, ewch i Wefan Prosiect Canvas.

Iau Ebrill 23rd, 2020

Posted In: Amrywiol

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University