Da iawn i’r holl Gynrychiolwyr Coleg a Chynrychiolwyr Pwnc a lwyddodd i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Undeb y Myfyrwyr 2020! Mae’r Cynrychiolwyr hyn wedi ymroi o’u hamser a’u hymdrechion er mwyn sicrhau bod myfyrwyr wedi’u cynrychioli’n ddigonol ar draws y Brifysgol a bod llais y myfyriwr yn cael ei glywed o ran cyflogadwyedd, adborth ac asesu. 

 Llongyfarchiadau i Gynrychiolwyr Pwnc y Flwyddyn: Clod uchel Geraint Scales ac Enillydd Ross Davey

Llongyfarchiadau i Gynrychiolwyr Pwnc y Flwyddyn: Clod Uchel Jack Meredith ac Enillydd Alexis Ciunek 

Diolch a pharhewch â’r gwaith da! 

Os hoffech chi weld pwy enillodd yng nghategorïau eraill gwobrau Prifysgol Abertawe, ewch i dudalen Facebook Undeb y Myfyrwyr lle gallwch chi wylio fideo o’r cyhoeddiadau.

02:03 pm

Posted In: Newyddion Campws, Amrywiol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University