Red Canvas logo over hands typing on a keyboard“Canvas” fydd platfform dysgu digidol newydd y Brifysgol o 31/07/20. Mae hyn yn golygu na fydd Blackboard bellach ar gael o’r dyddiad hwn, ond peidiwch â phoeni, rydym yn sicrhau bod deunydd academaidd o’r flwyddyn flaenorol yn cael ei gadw’n ddiogel ac yn hygyrch.

Mae Canvas yn hawdd ei ddefnyddio, felly byddwch yn gallu llywio drwy’r platfform yn syth, ond i sicrhau bod gennych bopeth y mae ei angen arnoch i wneud y gorau o Canvas, rydm wedi llunio canllaw cynhwysfawr o’r enw ‘Pasbort i Canvas’.

Bydd ‘Pasbort i Canvas’ bob amser ar gael i chi, sy’n golygu y gallwch fynd drwy’r deunydd gyda’i gilydd, neu wneud peth ar y tro. Gallwch gael mynediad i’r platfform hwn drwy’r ddolen. Gallwch hefyd gael mynediad at Canvas ar apiau’r Brifysgol ac ar dudalennau gwe MyUni.

Os oes angen help neu gymorth arnoch gyda system Canvas mae Cymorth Canvas ar gael bob dydd o’r flwyddyn yn y ffyrdd canlynol:

  • Llinell Gymorth Canvas
  • Sgwrs Canvas
  • Adrodd am Broblem

Gallwch hefyd gael mynediad i’r llwybrau cymorth hyn drwy eicon Cymorth Canvas yn y ddewislen lywio ar Blatfform Canvas.

Mae’r canllawiau a’r gymuned ar-lein hefyd yn ddefnyddiol drwy ddilyn y dolenni isod:

Canllawiau Canvas

Cymuned Ar-lein Canvas

I gael rhagor o wybodaeth am roi Canvas ar waith ym Mhrifysgol Abertawe, ewch i Wefan Prosiect Canvas

Gwener Mehefin 26th, 2020

Posted In: Newyddion Campws

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University