Fe fydd y Brifysgol yn symud ei e-lyfrau Dawsonera i blatfform arall yn fuan.

Bydd angen i chi allforio unrhyw nodiadau neu anodiadau rydych chi wedi’u gwneud ar e-lyfrau Dawsonera cyn 31ain o Orffennaf. Os gwnaethoch ychwanegu unrhyw lyfrau at “My bookshelf” peidiwch ag anghofio gwneud rhestr, rhag ofn y bydd eu hangen arnoch eto. Gofynnwch i’ch Llyfrgellwyr Pwnc am unrhyw gwestiynau.

Screen shot of how to upload content

12:58 pm

Posted In: Amrywiol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University