Yn ystod y 1920au, ym mis Chwefror neu ym mis Mawrth, cynhaliwyd digwyddiad rhyng-golegol rhwng colegau prifysgol Cymru lle cystadlodd timau o fyfyrwyr mewn cystadlaethau pêl-droed, rygbi a hoci.

Roedd hyn yn debyg iawn i’r gystadleuaeth Farsiti gyfoes ond cystadlodd Bangor ac Aberystwyth yn ogystal ag Abertawe a Chaerdydd.

Allwch chi weld eu masgotiaid?

 

11:25 am

Posted In: Amrywiol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University