Dyluniwyd yr arolwg hwn er mwyn casglu adborth myfyrwyr ôl-raddedig trwy ymchwil am ymateb Prifysgol Abertawe i Covid-19. Bydd y wybodaeth hon yn helpu Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe gydnabod unrhyw ddarpar faterion neu bryderon sydd gennych chi, ac felly yn galluogi ein Swyddogion Llawn-amser a staff i gydweithio â’r Brifysgol ac ehangu profiadau myfyrwyr ôl-raddedig. Mae’r arolwg yn ddienw ac yn cael ei gynnal yn unol â Pholisi Preifatrwydd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe.

Cliciwch yma i lenwi’r arolwg.

Diolch am eich amser!

03:55 pm

Posted In: Amrywiol, Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University