Dihangodd Natalie Jarvis, sy’n 27 oed, ar ôl dioddef cam-drin domestig ac mae hi bellach wedi goresgyn canser y fron. Yr wythnos hon, bydd yn graddio o Brifysgol Abertawe. Dyma stori Natalie yn ei geiriau ei hun.

Mae man cychwyn i bob taith.

Roedd fy magwraeth yn drawmatig. Collais fy nhad pan oeddwn yn wyth oed ac roedd fy mam yn brwydro’n gyson yn erbyn ei hanhwylderau ei hun.

Rwy’n fwy na pharod i gyfaddef nad oeddwn yn mwynhau’r ysgol. Roedd fy ymddygiad yn wael a rhoddais gynnig ar alcohol a chyffuriau. Roeddwn yn ifanc ac yn ddiniwed, ac roeddwn yn meddwl fy mod yn gwybod popeth. Serch hynny, llwyddais i basio wyth cwrs TGAU, a fyddai’n fy ngalluogi i fynd i’r coleg. Ond roeddwn eisoes mewn sefyllfa wael. Roedd y bobl anghywir o’m cwmpas ac roeddwn yn byw er mwyn y penwythnos.

Parhewch i ddarllen stori Natalie drwy glicio yma

 

 

 

Iau Gorffennaf 30th, 2020

Posted In: Amrywiol

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University