Red Canvas logo over hands typing on a keyboardFel y gwyddoch chi, mae Blackboard yn cael ei ddiffodd ar 31/07/20 a Canvas fydd ein platfform dysgu digidol newydd.

Mae cynnwys academaidd a gynhaliwyd gan Blackboard yn flaenorol yn cael ei gadw yn “Archif Modiwlau” y Brifysgol sydd bellach yn fyw a gallwch chi ei gyrchu’n uniongyrchol o ddewislen we-lywio platfform Canvas.

Rhwng yr archif hwn a phlatfform Canvas byddwn yn cadw cynnwys academaidd o’r 6 blynedd flaenorol. Bob blwyddyn caiff cynnwys y flwyddyn academaidd hynaf yn yr “Archif Modiwlau” ei ddileu a chaiff y cynnwys diweddaraf ei gadw ar Canvas. Golyga hyn y bydd Canvas yn cadw gwerth 6 blynedd o gynnwys academaidd.

Er bod modd i fyfyrwyr gyrchu’r “Archif Modiwlau”, fe’ch cynghorir i gadw copi o’ch aseiniadau ar gyfer unrhyw waith adolygu/paratoi ar gyfer asesiadau atodol sydd ar y gweill neu fel deunydd cyfeirio yn y dyfodol, cyn i Blackboard gael ei ddiffodd.

Dilynwch y dolenni canlynol i wylio canllaw fideo byr a chanllaw ysgrifenedig ar sut i ddefnyddio’r “Archif Modiwlau”:

Canllaw Fideo: https://swansea.instructuremedia.com/embed/c92e6440-cd4f-44b4-951d-7816139c8c32

Written Guide: https://salt.swan.ac.uk/canvas/

Os oes gennych chi ymholiadau pellach neu os ydych chi’n sylwi bod rhywbeth ar goll o’r archif e-bostiwch ni yn https://servicedesk.swansea.ac.uk

Diolch yn fawr,
Prosiect Canvas

Iau Gorffennaf 30th, 2020

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon, Amrywiol

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University