Os bydd angen llyfr arnoch chi ac nid yw ar gael yn electronig, gallwch chi bellach gyflwyno cais amdano trwy iFind, catalog y Llyfrgell, a’i gasglu o Lyfrgell Campws y Bae, Llyfrgell Campws Parc Singleton neu Lyfrgell Parc Dewi Sant. Cyflwynwch y cais ac ar ôl i aelod o staff y Llyfrgell ei gasglu oddi ar y silffoedd, byddwch chi’n derbyn neges e-bost yn dweud wrthych chi pryd a sut y gallwch chi ei gasglu.

Sylwer, mae’r llyfrgelloedd ar agor er mwyn casglu eitemau ar amserau penodol yn unig. Cewch fanylion llawn a’r oriau agor presennol yn https://swansea.ac.uk/library/covid19

Gwener Gorffennaf 31st, 2020

Posted In: Amrywiol

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University