Am 5 p.m. ar 31 Gorffennaf 2020, symudodd Prifysgol Abertawe’n swyddogol o Blackboard i’r platfform dysgu Canvas.

Mae storfa barhaol o’r deunydd cwrs blaenorol ar gael yn yr archif modiwlau. Lleolir hon yng nghwymplen Canvas ar ôl ichi fewngofnodi.

Gellir cyrchu Canvas yma ar gyfer holl waith dysgu, addysgu ac asesu’r Brifysgol: https://canvas.swansea.ac.uk/

Ewch i Wefan Prosiect Canvas am ragor o wybodaeth am yr hyfforddiant a’r gefnogaeth sydd ar gael. Hefyd bydd yn rhaid diweddaru nodau tudalennau neu gyfeirnodau er mwyn osgoi anghyfleustra yn y dyfodol.

Bydd y dudalen hon ar gael tan 31 Gorffennaf 2021.

Sadwrn Awst 1st, 2020

Posted In: Negeseuon

6 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University