Red Canvas logo over hands typing on a keyboardMae heddiw hon yn ddechreuad pennod newydd, gyffrous ar gyfer Prifysgol Abertawe wrth i Canvas ddod yn llwyfan dysgu digidol y Brifysgol yn swyddogol. Ymddengys yn addas ein bod ni’n croesawu’r gweddnewid canolog hwn wrth i ni ddathlu blwyddyn ein Canmlwyddiant. Mae gan Brifysgol Abertawe dreftadaeth falch o ddysgu ac o ragoriaeth addysgu a bydd Canvas yn geithredu fel sbardun tuag at foderneiddio pellach a gwella profiad y Brifysgol ar gyfer ein holl fyfyrwyr ac aelodau o staff.

Mae arweiniad, cymorth a gwybodaeth ar gael o hyd trwy ddilyn y dolenni canlynol:

Tudalennau Gwe Prosiect Canvas

“Pasbort i Canvas” Canllaw Cyfeiriadu i Fyfyrwyr

Hoffwn achub ar y cyfle hwn i ddiolch i bawb a oedd yn rhan o’n helpu ni i gyrraedd y pwynt allweddol hwn yn ein proses o roi Canvas ar waith. Mae hyn yn cynnwys ein myfyrwyr a’r haelodau o staff a nododd mai Canvas oedd y llwyfan a oedd yn alinio orau â’n cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer y dyfodol, tîm craidd y prosiect a phawb sy’n parhau i gefnogi’r prosiect. Hefyd, hoffwn ddiolch i “Arloeswyr Canvas” a thalu teyrnged iddynt am wirfoddoli i ddefnyddio’r llwyfan er mwyn hwyluso eu dysgu a’u haddysgu ar ddechrau’r flwyddyn hon, gan lywio’ gwaith o gyflwyno Canvas fesul cam ar draws y Brifysgol ehangach.

Gobeithiaf y byddwch chi’n cael Canvas yn adnodd buddiol a hwylus er mwyn eich cefnogi chi ym mhob agwedd ar eich taith ddysgu.

Yr Athro Martin Stringer

Dirprwy Is-ganghellor (Addysg)

Llun Awst 3rd, 2020

Posted In: Negeseuon

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University