Person sat on sofa watching TV on a laptopWrth i brifysgolion ar draws Cymru baratoi i groesawu miloedd o fyfyrwyr y tymor yma, mae’n ymddangos y bydd Covid-19 yn effeithio ar ddarlithoedd a ffordd o fyw. Rydym yn rhagweld y bydd nifer yn cyfnewid eu hesgidiau dawnsio am slipers wrth i nosweithiau o flaen y teledu gymryd lle noson allan yn ystod wythnos y glas.

Wrth baratoi ar gyfer myfyrwyr yn dychwelyd, mae Trwyddedu Teledu yn annog pobl ifanc  sy’n symud o’r llawr dawnsio i gyfresi ar y teledu — gan gynnwys Normal People a Chynghrair y Cenhedloedd UEFA — i sicrhau eu bod nhw wedi’u trwyddedu’n gywir.

Dywedodd Harry Pettigrew, myfyriwr Newyddiaduraeth sydd ar ei drydedd flwyddyn ym Mhrifysgol De Cymru, “Ar fy mlwyddyn olaf, doeddwn i ddim yn rhagweld y byddwn i’n mynd mas rhyw lawr ta beth, ond gyda’r clybiau ar gau am y tro, rwy’n credu y bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr yn aros i mewn.

“Yn ffodus iawn, rwy’n byw gyda chriw o ffrindie agos, felly byddwn yn ailwylio hen ffilmie a rhaglenni teledu fel Two Pints of Lager and a Packet of Crisps a Doctor Who. Er bod llawer o bethau wedi agor ar ôl y cyfnod clo, rydw i a fy ffrindie yn teimlo fwyaf cyfforddus gartre.

“Rwy’n credu bod ffi’r drwydded yn werth gwych am arian ac mae’n hanfodol ar gyfer y cwrs rwy’n ei astudio. Rwy’n rhannu cost y Drwydded Deledu rhwng pawb yn y fflat hefyd felly rwy’n cael llawer o gynnwys am ychydig dros £30 y flwyddyn”.

Dywedodd llefarydd ar ran Trwyddedu Teledu, Ellen Leach-Hutchings: “Er y bydd profiad wythnos y glas yn wahanol iawn eleni, rydym yn gwybod bod pobl ifanc wrth eu bodd yn gwylio’r teledu gyda’i gilydd a bod hynny’n ffordd wych o feithrin ffrindiau newydd.”

“Gyda miloedd o oriau a ddrama, teledu realiti, chwaraeon byw a cherddoriaeth wych ar gael, dydyn ni ddim am i fyfyrwyr golli allan, a dydyn ni ddim eisiau iddyn nhw wynebu cael eu herlyn a dirwy. Boed nhw’n byw mewn neuadd neu’n rhannu tŷ, gall myfyrwyr fynd i tvlicensing.co.uk/students am fwy o wybodaeth.”

Mae’r gyfraith yn dal yn berthnasol i fyfyrwyr sy’n byw mewn neuadd neu’n rhannu llety, ni waeth pa ddyfais maen nhw’n ei defnyddio, ac mae angen Trwydded Deledu i wylio rhaglenni wrth iddyn nhw gael eu dangos ar deledu yn fyw neu wrth wylio ar BBC iPlayer.

Sut i gael Trwydded Deledu

Mae prynu Trwydded Deledu ar lein yn gyflym a hawdd ac wrth i’r Noson i Mewn droi’n Noson Allan newydd, mae’n werth gwych am yr arian. Os oes cytundeb tenantiaeth ar y cyd gan fyfyrwyr sy’n rhannu tŷ neu fflat, yna fe all un Drwydded Deledu drwyddedu’r holl dŷ. Ewch i tvlicensing.co.uk am fwy.

Y gyfraith ar Drwyddedu Teledu

Yn ôl y gyfraith, mae arnoch angen Trwydded Deledu i wylio neu recordio rhaglenni wrth iddyn nhw gael eu dangos ar deledu neu’n fyw ar wasanaeth teledu ar lein (e.e. YouTube, Amazon Prime Video, Apple TV, Now TV, Sky Go, ac ati). Mae angen trwydded hefyd i lawrlwytho neu wylio rhaglenni’r BBC ar iPlayer. Mae hyn yn berthnasol i unrhyw ddyfais, boed yn set deledu, gliniadur, tabled, ffôn symudol neu gonsol gemau.

10:54 am

Posted In: Amrywiol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University