Hand guiding a computer mouse on a desk next to a PCEr mwyn helpu myfyrwyr yn ystod pandemig COVID19, mae Gwasanaethau IECHYD wedi buddsoddi mewn porth ar y we a fydd yn caniatáu mynediad o bell i gyfrifiaduron personol ar gampws.

Erbyn dechrau’r tymor bydd dros 1,600 o gyfrifiaduron (mewn lleoliadau megis y llyfrgell a’r labordai cyfrifiaduron) ar gael ar gyfer mynediad o bell.

Bydd hyn o gymorth yn y sefyllfaoedd canlynol lle nad yw cael mynediad i’r campws yn bosib:·

  • Ar gyfer y rhai y mae angen iddynt gyrchu meddalwedd neu adnoddau a gynhelir gan y Brifysgol yn unig ·
  • Ar gyfer y rhai sy’n defnyddio cyfrifiadur personol nad yw’n ddigon pwerus i redeg meddalwedd y Brifysgol ·
  • Ar gyfer y rhai sy’n defnyddio cyfrifiadur Mac ac mae angen iddynt ddefnyddio meddalwedd Windows

Bydd rhagor o fanylion ar gael ar MyUni maes o law.

12:19 pm

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University