Red Canvas logo over hands typing on a keyboardDros yr haf, cafod Blackboard ei ddatgomisiynu a lansiodd y Brifysgol Canvas fel ein Platfform Dysgu Digidol newydd.

Gallwch chi gyrchu Canvas trwy eich apiau’r Brifysgol, trwy dudalennau gwe MyUni neu drwy ddilyn y ddolen hon.

Mae Canvas yn hawdd ei ddefnyddio felly bydd modd i chi ddechrau llywio’r llwyfan yn syth, fodd bynnag, os byddwch chi’n profi anawsterau, rydyn ni wedi llunio “Ffeithlun Cymorth Canvas” defnyddiol sy’n amlinellu lle y gallwch chi dderbyn cymorth os bydd ei angen arnoch chi.

Yn ogystal, rydyn ni wedi llunio canllaw cynhwysfawr “Pasbort i Canvas” a gallwch chi ei gyrchu trwy ddilyn y ddolen hon.

Bydd “Pasbort i Canvas” bob amser ar gael i chi gan olygu y gallwch chi ddarllen yr holl ddeunydd ar yr un pryd neu fesul darnau yn ôl eich dymuniad.

Cymorth a Gwybodaeth Ychwanegol: 

I dderbyn cymorth cyffredinol ar gyfer Canvas, gall myfyrwyr gyrchu Cymorth 24/7 Canvas: ar gael trwy’r eicon Cymorth Canvas

Gwefan Prosiect Canvas 

Canllawiau i Canvas

Cymuned Ar-lein Canvas

Diolch yn fawr,

Tîm Prosiect Canvas

Llun Medi 21st, 2020

Posted In: Negeseuon, Amrywiol

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University