Yn dilyn cynnydd mewn achosion coronavirus (COVID-19) yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyfyngiadau newydd.

Beth mae hyn yn ei olygu i’n staff a’n myfyrwyr?

Er na fydd neb yn cael dod i mewn i’r ardaloedd sy’n destun y cyfyngiadau symud neu eu gadael heb esgus rhesymol, mae Addysg a Gwaith yn eithriadau dilys sydd hefyd yn cynnwys teithio rhwng ardaloedd sy’n destun cyfyngiadau symud. Yn gryno:

 • Gall myfyrwyr sydd eisoes yn mynychu’r campws barhau i wneud hynny.
 • Nid yw’r cynlluniau ar gyfer addysgu wyneb yn wyneb wedi newid ac mae’r holl fesurau diogelu blaenorol, megis cadw pellter cymdeithasol, glanhau, mygydau wyneb, hylif diheintio dwylo a lleihau nifer y bobl ar y campws, ar waith o hyd.
 • Gall staff addysgu sydd eisoes yn mynychu’r naill campws neu’r llall barhau i wneud hynny.
 • Gall ymchwilwyr sydd eisoes wedi bod yn gweithio ar y campws ac nad ydynt yn gallu gweithio gartref barhau i fynychu’r campws, ar yr amod y cytunwyd ar hyn â’u rheolwr llinell a bod asesiadau risg priodol wedi’u cynnal.

Mae atebion i gwestiynau ynghylch y cyfyngiadau diweddaraf hyn yn cael eu paratoi a byddant ar gael ar dudalennau MyUni.

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad a’ch dealltwriaeth.  Cadwch eich hunain a’ch teuluoedd yn ddiogel

Andrew Rhodes
Cofrestrydd a Phrif Swyddog Gweithredu  

Llun Medi 28th, 2020

Posted In: Negeseuon

2 Comments

 • Fleur Howcroft says:

  when will bay campus students be allowed to visit singleton for sport? surely this is classed as essential?

  • Student Partnership and Engagement Manager says:

   According to Welsh Government guidelines you can only travel for sport and exercise within your local area, so Bay Campus students will need to make use of the Bay Campus Gym until restrictions have been lifted.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University