Wrth i ni ddechrau’r flwyddyn academaidd newydd, roeddwn i eisiau rhoi sicrwydd i chi ein bod ni yma i’ch cefnogi chi yn yr amseroedd digynsail hyn ac rydym yn cymryd mesurau arbennig i addasu ein gwasanaethau Prifysgol i sicrhau eu bod nhw’n parhau i fod yn hygyrch i chi.

Wrth i’r sefyllfa barhau i esblygu, gwn y bydd gennych lawer o gwestiynau ar sut mae’r Brifysgol yn addasu. Rydym yn monitro ein darpariaeth yn gyson felly roeddwn i eisiau rhoi’r atebion i chi i rai o’r ymholiadau sydd gennych chi yn y fideo fer isod.

Gallwch fod yn dawel eich eich meddwl mai lles a diogelwch ein myfyrwyr, staff a’r gymuned yw ein prif flaenoriaeth o hyd.

Andrew Rhodes
Cofrestrydd a Phrif Swyddog Gweithredu

Mawrth Medi 29th, 2020

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University