Emergency exit signOs bydd y larwm tân yn canu, rhaid i’r holl fyfyrwyr adael yr adeilad ar unwaith a gwneud eich gorau i gadw pelleter cymdeithasol wrth adael. Mae perygl tân, search hynny, yn rhagori ar reolau cadw pellter cymdeithasol a dylech adael yr adeilad cyn gynted â phosib ac yn ddiogel.

Os oes gennych eich mwgwd wrth law, dylech ei wisgo wrth adael. Os nad oes gennych eich mwgwd wrth law peidiwch â mynd yn ôl, rhaid i chi barhau i adael yr adeilad er eich diogelwch.

I fyfyrwyr sy’n hunanynysu neu mewn cwarantin, mae’n arbennig o bwysig eich bod yn gwisgo eich mwgwd mewn ardaloedd cymunedol wrth i chi adael.

I fyfyrwyr sydd wedi gadael yr adeilad heb fwgwd wrth law, cyn gynted ag y byddwch wedi gadael yr adeilad, rhowch wybod i’r tîm diogelwch a byddant yn rhoi mwgwd newydd i chi.

Unwaith y byddwch wedi gadael yr adeilad, ceisiwch gadw pellter cymdeithasol ger y mannau ymgynnull ac aros am gyfarwyddyd pellach gan Reolwr y Digwyddiad (Goruchwylydd Diogelwch).

Dylech ddychwelyd i’r adeilad pan fydd Diogelwch wedi rhoi caniatâd i chi wneud hynny a’ch atgoffa y dylid wisgo mwgwd wrth ail-ddychwelyd i’r adeilad.

Os bydd tân:

Os ydych yn gweld mwg, fflamau neu’n arogli llosgi ac nid yw’r larwm tân yn canu:

  • Pwyswch y larwm yn syth (bocs coch)
  • Rhowch wybod i’r tîm diogelwch yn syth, ffôn 01792 604271 neu ffoniwch 333 (rhif ffôn mewnol y tîm Diogelwch) pan fyddwch wedi gadael yr adeilad a rhowch leoliad y tân, nodwch ba campws ac adeilad.
  • Ffoniwch 999 a gofyn am y Gwasanaethau Tân ac Achub os nad ydych yn gallu cysylltu â’r tîm Diogelwch.

Llun Hydref 5th, 2020

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University