Heddiw yw Diwrnod Shwmae Su’mae! Os nad oeddech chi eisoes yn gwybod, mae’n ddyddiad arbennig yn y calendr Cymreig sy’n ein galluogi ni i ddathlu ein hiaith fendigedig. Beth am roi cynnig arni yn y siop leol, yn y gampfa, ar-lein neu gyda’ch ffrindiau? 

Mae heddiw hefyd yn rhoi cyfle i ni gyflwyno ein tudalen Twitter Gymraeg newydd sbon! Felly, os hoffech chi ryngweithio gyda’n negeseuon Trydar yn Gymraeg, sicrhewch eich bod chi’n dilyn @MyUniAbertawe. 

Cofiwch, mae Prifysgol Abertawe’n falch o fod yn Brifysgol ddwyieithog. Mae hyn yn golygu y gallwch chi ddefnyddio eich Cymraeg ym mha bynnag ffordd rydych chi’n cysylltu â’r Brifysgol. Cewch ragor o wybodaeth yma.

Diolch.

10:42 am

Posted In: Negeseuon, Amrywiol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University