Red Canvas logo over hands typing on a keyboardMae Canvas yn cynnwys set o ddewisiadau hysbysu y gallwch eu derbyn ar gyfer eich cyrsiau, ond a oeddech chi’n gwybod bod modd ichi newid y rhain a gosod eich dewisiadau hysbysu personol eich hun? Eich dewisiadau chi yn unig fydd y rhain; dydyn nhw ddim yn cael eu defnyddio i reoli sut mae diweddariadau am gyrsiau yn cael eu hanfon at ddefnyddwyr eraill.

Felly, os ydych chi’n teimlo eich bod yn derbyn gormod o hysbysiadau, neu os ydych chi o’r farn nad ydych chi’n derbyn digon ohonyn nhw, neu os ydych chi eisiau gwybod sut i newid y dewisiadau rhag ofn y bydd rhaid ichi wneud hyn yn y dyfodol, yna mynnwch gip ar y dudalen wybodaeth yma am hysbysiadau Canvas. Cofiwch fod gan bob myfyriwr fynediad i’r modiwl Pasbort i Canvas sy’n cynnwys fideo sy’n dangos sut y gallwch chi newid eich dewisiadau.

Hoffen ni hefyd eich atgoffa bod modd defnyddio Cefnogaeth 24/7 Canvas drwy eicon Cymorth Canvas ar y brif ddewislen lywio. Mae Cymorth Canvas ar gael 24/7 365 niwrnod y flwyddyn a gallwch ffonio, sgwrsio’n fyw neu anfon e-bost.

Am ragor o gyngor ac awgrymiadau defnyddiol ewch i dudalen we Canvas, neu mynnwch gip ar Ganllawiau Canvas.

Gwener Hydref 16th, 2020

Posted In: Amrywiol

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University