Cyfnod torri’r cylch yn dod i rym yng Nghymru gyfan ddydd Gwener 23 Hydref: Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyfnod torri’r cylch a fydd yn dod i rym ddydd Gwener 23 Hydref ac yn para tan ddydd Llun 9 Tachwedd. Bydd yn berthnasol i bawb sy’n byw yng Nghymru a bydd yn disodli’r cyfyngiadau lleol sydd mewn grym mewn rhai rhannau o’r wlad.

Beth mae hyn yn ei olygu i fyfyrwyr?

 • Bydd dysgu wyneb yn wyneb a dysgu cyfunol yn parhau ym mhrifysgolion dros y cyfnod o bythefnos.
 • Bydd labordai yn aros ar agor.
 • Rhaid i chi aros yn llety’r brifysgol/ eich cartref yn ystod y tymor a dylech ond teithio adref oni bai ei fod yn hollol angenrheidiol. Peidiwch â theithio adref os ydych yn hunanynysu neu os oes gennych unrhyw symptomau Covid-19.
 • Ni chaniateir unrhyw ymgynnull y tu mewn na’r tu allan gydag unrhyw un nad ydych yn byw gyda.
 • Bydd yr holl siopa nad ydynt yn hanfodol, tafarndai a bwytai ar gau ynghyd â busnesau hamdden, canolfannau cymunedol a llyfrgelloedd. Bydd lleoedd addoli ar gau ar gyfer gwasanaethau arferol.

Gofynnwn ichi barchu’r rheoliadau Llywodraeth hyn i amddiffyn eich hun a’r gymuned o’ch cwmpas ac i osgoi unrhyw gyfyngiadau pellach. Mi fydd unrhyw un sy’n cael eu dal yn torri’r canllawiau hyn yn wynebau camau disgyblu gan y Brifysgol a hyd yn oed goblygiadau cyfreithiol.

Byddwn yn eich diweddaru ar unrhyw newidiadau ac rydym yn diweddaru ein gwefan yn rheolaidd ar gyfer eich cwestiynau a’ch atebion a gallwch ddarllen y datganiad llawn ar wefan Lywodraeth Cymru.

Hoffem sicrhau myfyrwyr bod y Brifysgol yn parhau i fod yn amgylchedd diogel ar gyfer cyflwyno addysgu wyneb yn wyneb a byddem yn eich annog i barhau i gymryd rhan yn eich dysgu mewn fformat cyfunol.

Cadwch eich hunain a’r gymuned ehangach yn ddiogel, os gwelwch yn dda.

Llun Hydref 19th, 2020

Posted In: Negeseuon, Llesiant

2 Comments

 • Mrs Heather J Tyrrell says:

  What are the opening hours for the library from 9/11/20

  • Student Communications Coordinator says:

   Hello Heather! Desks will be open again as well as Request and Collect and Bookable Study Spaces Monday-Friday 9-5 at Bay and Singleton Park Libraries. Online support is available until 8pm weekdays and 10-6 Saturday and Sunday. Click here for more information.

   Saint David’s Park is open Mondays and Thursdays 10-2 for Request and Collect and Miners’ Library at Hendrefoelan is open for Request and Collect 12-2 on Tuesdays and Thursdays.

   Hope this helps!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University