Planet Earth being held by a pair of shadowy handsRwy’n falch o gyhoeddi lansiad menter Gweithredu ar yr Hinsawdd gydol oes Prifysgol Abertawe. Yn gynnar yr wythnos hon, byddwn yn dechrau rhaglen gyffrous a dynamig o ddigwyddiadau a hoffwn i chi gymryd rhan ynddynt. Nod y digwyddiadau hyn yw gwneud yn fawr o’r cyfleoedd i’r Brifysgol wneud cyfraniad cadarnhaol at fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd byd-eang.

Mae mwy o wybodaeth ar y wefan. 

Ewch ati i gofrestru ac ymuno yn yr hwyl!

Yr Athro Helen Griffiths, PhD, FRSB
Dirprwy Is-ganghellor, Ymchwil ac Arloesi

10:41 am

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Sustainability

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University