Rydym yn gobeithio eich bod chi’n mwynhau eich rhaglen astudio.

Ar gyfer ddysgu bloc dau (Ionawr i fis Ebrill) byddwch yn parhau i gael eich ddysgu mewn ffordd ‘gymysg’. Mae hyn yn golygu y bydd rhywfaint o’ch addysgu’n cael ei wneud ar-lein a bydd rhai ar gampws.

Rydym yn sylweddoli efallai na fyddwch yn gallu ymuno â ni ar y campws o hyd ac felly, lle bo’n briodol, gallwch ddewis parhau â’ch rhaglen astudio ar-lein (gall eithriadau gynnwys rhai cyrsiau yn yr Ysgol Feddygaeth a Choleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd).

Rydym yn parhau i annog myfyrwyr i ymuno â ni yn Abertawe, cyn gynted ag y bydd amgylchiadau’n caniatáu hynny, oherwydd bod Abertawe yn rhan werthfawr o’ch taith fel myfyriwr gyda ni.

A wnewch chi sicrhau eich bod chi’n cysylltu â’ch Coleg/Ysgol os bydd eich cynlluniau ar gyfer cyrraedd yn newid i sicrhau y gallwch barhau â’ch rhaglen ar-lein.

Myfyrwyr Rhyngwladol ac o’r UE Presennol nad ydynt wedi cyrraedd eto

Os ydych chi’n bwriadu cyflwyno cais am y Llwybr i Raddedigion (fisa gweithio ar ôl astudio) yn dilyn eich astudiaethau, dylech chi sicrhau eich bod chi’n ymwybodol o ofynion hyn. Ar hyn o bryd, mae UKVI yn datgan bod yn rhaid i chi fod wedi derbyn fisa Myfyrwyr i fod yn gymwys i gyflwyno cais a bod yn y DU (ac wedi cyrraedd cyn 6 Ebrill 2021 ac wedi cwblhau eich semester olaf yn y DU). A wnewch chi wirio’r  Wybodaeth Llwybr i Raddedigion  yn rheolaidd oherwydd gallai hyn effeithio ar eich penderfyniadau wrth asesu eich amgylchiadau personol, amseru eich cais am fisa a’ch cynlluniau teithio.

Bydd myfyrwyr yr UE yn derbyn e-bost ar wahân ynghylch mewnfudo ar ôl 1 Ionawr 2021 ynghyd ag unrhyw gamau y gallai fod yn rhaid iddynt eu cymryd cyn hynny. Hefyd, ceir rhagor o wybodaeth ar dudalennau gwe’r UE/AEE/Swiss.

12:06 pm

Posted In: Negeseuon

2 Comments

  • Albin Varghese says:

    Hi,
    I was told at the enrollment stage that there would be blended teaching and as such , I booked accommodation to come to Swansea in the hope that I would be able to attend some on-site laboratory sessions(I am an aerospace engineering 2nd year student) or on-site lectures. It was clearly stated during enrollment that it would be a blended teaching block this semester. Once in Swansea, my lecturers then informed me that NONE of my lectures or labs would be on-site. I selected the blended option during enrollment. Blended meaning mixture of on-site and online as you have stated several times in your emails and statements. And recently, the university also made another statement saying this would be the plan for semester 2.

    Furthermore, I do not wish to stay in Swansea if this is the case as there is no point if EVERYTHING is online. The university are blatantly cheating students through this as students who are promised on-site sessions are only having to sit in their student accommodation doing online labs and lectures.

    I’m also concerned for my health. Swansea was a hotspot of the second wave and still is to an extent. You are asking students to return to Swansea for next semester aswell which I was shocked to learn as there is quite literally no point in coming to do online lectures at Swansea when it could be done at home and also , there is no need to risk my own health coming to such a dangerously high risk area such as Swansea.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University