Mae llywodraethau pedair gwlad y DU wedi cytuno ar gyfres eang o fesurau ar gyfer y DU gyfan i helpu pobl i ddod at ei gilydd gyda’u hanwyliaid yn ystod cyfnod yr ŵyl, mewn ffordd sydd mor ddiogel â phosibl.

Mae’r canllawiau hyn yn berthnasol rhwng 23 a 27 Rhagfyr. Dylech ddilyn y canllawiau a nodwyd yn y rheoliadau coronafeirws: cwestiynau cyffredin cyn ac ar ôl y cyfnod hwn. Ni chaniateir partïon tŷ a rhaid i chi aros allan o dai eich gilydd oni bai eich bod wedi ffurfio cartref estynedig.

Rhwng 23 a 27 Rhagfyr:

  • cewch ffurfio ‘swigen Nadolig’ unigryw sy’n cynnwys dim mwy na thair aelwyd
  • cewch fod yn rhan o un swigen Nadolig yn unig
  • ni chewch newid eich swigen Nadolig
  • cewch deithio i unrhyw le yn y DU at ddibenion cwrdd â’r bobl yn eich swigen Nadolig

Ffurfio swigen Nadolig:

Mae swigod Nadolig yn wahanol i aelwydydd estynedig arferol ac mae ganddynt eu rheolau penodol eu hunain. Rhwng 23 a 27 Rhagfyr, bydd eich aelwyd estynedig bresennol yn dod i ben am y tro a byddwch yn rhydd i wneud trefniadau gwahanol o ran pwy fydd yn eich swigen Nadolig.

Bydd y rheolau ar ffurfio a defnyddio swigen Nadolig yn rhan o’r gyfraith. Rhaid ichi eu dilyn i leihau lledaeniad yr haint.

Caiff pawb ffurfio swigen Nadolig. Mae tair prif reol:

  • dim ond mewn un swigen Nadolig y cewch fod
  • ni chewch newid eich swigen Nadolig
  • ni ddylai’ch swigen Nadolig gynnwys pobl o fwy na thair aelwyd

Argymhellir eich bod yn cadw eich swigen Nadolig mor fach â phosibl. Ni ddylech ffurfio swigen Nadolig os ydych yn hunanynysu.

Beth mae angen i chi ei wybod:

Os ydych yn bwriadu treulio’r Nadolig rhywle arall yn y DU, er bod y rheolau’n debyg iawn, dylech ddarllen canllawiau’r Nadolig ar gyfer Lloegr, yr Alban neu Ogledd Iwerddon.

Sicrhewch eich bod yn dilyn y canllawiau hyn yn ofalus a dymunwn Nadolig llawen a ddiogel i chi i gyd.

 

Gwener Tachwedd 27th, 2020

Posted In: Negeseuon, Amrywiol, Llesiant

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University