Cewch drefnu apwyntiad bellach ar gyfer prawf am Covid-19 asymptomatig (profion antigenau llif unffordd).

Er mwyn cadw lle, ewch i:

Gampws y Baehttps://www.eventbrite.co.uk/e/asymptomatic-testing-tickets-130682130771

Campws Singleton: https://www.eventbrite.co.uk/e/asymptomatic-testing-tickets-130680911123

Fe’ch anogir i gael prawf cyn teithio adref o Brifysgol Abertawe er mwyn osgoi trosglwyddo’r feirws os ydych chi’n asymptomatig (nid ydych yn dangos symptomau).

Bydd angen i chi gael dau brawf gydag o leiaf dri diwrnod rhyngddynt. I ddechrau, trefnwch eich prawf cyntaf, arhoswch am eich canlyniad ac os bydd yn negyddol, trefnwch y prawf nesaf.

Peidiwch â threfnu prawf os ydych chi’n dangos symptomau Covid-19 neu os ydych chi wedi derbyn canlyniad prawf Covid-19 positif ac yn dal i hunanynysu’n dilyn hyn.

Os oes gennych gwestiynau, pryderon neu anghenion mynediad, e-bostiwch MyUniSupport@abertawe.ac.uk am ragor o arweiniad.

 Beth yw profion antigen llif unffordd?

 Math newydd o dechnoleg yw profion antigen llif unffordd (LFT), y gellid eu defnyddio i brofi cyfran uwch o bobl asymptomatig (y rhai sy’n heintus, ond yn anymwybodol o hyn).

Mae profion antigen llif unffordd yn canfod presenoldeb neu absenoldeb y coronafeirws drwy osod swab neu sampl o boer ar bad amsugnol y ddyfais. Mae’r sampl yn symud ar hyd arwyneb y pad, gan ddangos canlyniad positif neu negyddol gan ddibynnu ar bresenoldeb y feirws. Mae’r profion wedi’u dilysu gan Iechyd Cyhoeddus Lloegr. Maent yn ddiogel ac yn cynnig canlyniadau dibynadwy.

 Pwysig: Mae’r prawf antigenau llif unffordd dim ond ar gyfer pobl nad oes ganddynt symptomau’r coronafeirws. Os byddwch chi’n cael symptomau, bydd angen i chi hunanynysu a threfnu prawf drwy ffonio 01639 862757.Hefyd, mae Safle Profi Lleol yn Theatr y Grand yng nghanol dinas Abertawe a bydd hwn ar agor o 8am-8pm bob dydd.Rhaid trefnu apwyntiadau drwy wefan Lywodraeth Cymru https://llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19?_ga=2.58548906.1848161783.1606387303-1930099891.1597246628.

Sut a phryd bydda i’n cael prawf?
Bydd safleoedd profi yng Nghanolfan Taliesin ar Gampws Singleton ac yn Ystafell 002 yn y Twyni ar Gampws y Bae o 2 Rhagfyr. Rhaid i chi gadw lle ymlaen llaw Pan fyddwch yn cyrraedd y safle, cewch eich tywys drwy’r broses gofrestru gan y staff cymorth ar y safle.

Os bydd canlyniad eich prawf yn negyddol, bydd angen i chi drefnu’ch ail brawf cyn y gallwch deithio adref.

Pan fyddwch yn cyrraedd y safle, byddwch yn cwblhau’r prawf llif unffordd newydd. Ceir rhagor o wybodaeth am y broses yma.

 Faint o amser y bydd yn ei gymryd i gael fy nghanlyniadau?

 Dylech chi dderbyn eich canlyniadau oddi wrth Dracio ac Olrhain ymhen 24 awr. Sylwer nad yw’r Brifysgol yn cadw’r data hwn felly ni fydd yn gallu cadarnhau’r canlyniadau.

Pa mor gywir yw’r prawf?

Mae profion llif unffordd yn gywir iawn (hynod benodol), sy’n golygu mai dim ond cyfran fach iawn o’r bobl nad oes ganddynt  y coronafeirwys fydd yn derbyn canlyniad positif (canlyniad positif anghywir). Fodd bynnag, bydd posibiliad o gael canlyniad positif anghywir neu ganlyniad negyddol anghywir wrth gynnal profion torfol, oherwydd bod cynifer o bobl heb symptomau’n cael prawf. Felly, argymhellir i chi gael prawf PCR er mwyn cadarnhau  bod y canlyniad yn gywir os ydych yn cael canlyniad positif i brawf LFT.

Er y byddant yn rhoi canlyniad yn llawer cyflymach, nid yw’r profion llif unffordd mor sensitif â’r profion PCR. Caiff hyn ei liniaru drwy brofi pobl yn rheolaidd, oherwydd po amlaf y bydd rhywun â’r clefyd yn cael ei brofi, mwyaf tebygol y bydd y prawf o’i ganfod. Felly, fe’ch anogir i gael dau brawf gydag o leiaf dri diwrnod rhyngddynt. I ddechrau, trefnwch eich prawf cyntaf yn unig. Os byddwch yn cael canlyniad negyddol, trefnwch yr ail brawf.

Sylwer na all y Brifysgol fod yn atebol am ganlyniad negyddol anghywir neu os bydd rhywun yn cael ei heintio â’r feirws ar ôl cael prawf. Rhaid i chi barhau i ddilyn canllawiau’r Llywodraeth a chadw pellter cymdeithasol, hyd yn oed os byddwch yn derbyn canlyniad negyddol.

 Am restr gyflawn o Gwestiynau Cyffredin, ewch i’n tudalennau gwe penodol.

Llun Tachwedd 30th, 2020

Posted In: Amrywiol

10 Comments

 • T m says:

  One minute after this was posted it told
  Me I couldn’t book due to it being sold out? Within a minute? I tried Singleton and Bay. And now it’s saying the one on Singleton is postponed???

 • M says:

  Hello,
  Medical Students (and other healthcare trainees I imagine) don’t finish term till 18th December, but booking stops on 9th December according to this. Will more dates open for us please? Many of us would like to go home safely too, but we will be in patient contact till mid Dec! 😀

  • Student Communications Officer says:

   Hi there

   Thanks for getting in touch. We are looking at options for after the 9th December, however as we are relying heavily on student staff we need to look at the logistics of this. We will be sending an update on this as soon as we know more.

   Best wishes

 • A says:

  Is there any update on testing after the 9th?

  • Student Communications Officer says:

   Hello there,

   I’m afraid the logistics of this are still being discussed. As soon as we have any more information we will be issuing an update to students.

   Best wishes

 • Joey Dowling says:

  Should I come in for my test today if I have cold symptoms? No COVID symptoms, just throat / nasal congestion. Would it still be possible to do the test?

 • Tm says:

  Hi. I can’t go home until 20th. Will there be more test slots?

  • Student Communications Coordinator says:

   Hello there! The Government funded programme has now ended, however we are aware some students were unable to be tested due to their programme commitments. Swansea University has therefore opted to run a testing programme next week for the following cohorts:

   Medics

   GEM

   Nursing

   Midwifery

   Paramedics

   Physician Associates

   Health Care Science

   Teacher Trainers

   Your faculty will be in touch to let you know how you can book an appointment.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University