Diolch i bawb a gymerodd ran yn y broses profion llif unffordd dros y pythefnos diwethaf.

Mae’r rhaglen a ariannwyd gan y Llywodraeth bellach wedi dod i ben, fodd bynnag rydym yn ymwybodol nad oedd modd i rai myfyrwyr dderbyn y prawf oherwydd eu hymrwymiadau rhaglen.

Felly mae Prifysgol Abertawe wedi dewis cynnal rhaglen brofi ar gyfer y carfanau canlynol yr wythnos nesaf:

  • Meddygaeth i Raddedigion (GEM)
  • Nyrsio
  • Bydwreigiaeth
  • Parafeddygon
  • Cymdeithion Meddygol
  • Gwyddor Gofal Iechyd
  • Hyfforddwyr Athrawon
  • Bydd eich cyfadran yn cysylltu â chi i roi gwybod ichi sut y gallwch drefnu apwyntiad.

Os ydych wedi cael prawf ac wedi derbyn canlyniad positif ar gyfer Covid, neu os cewch ganlyniad positif pan gewch eich profi’r wythnos nesaf, mae’n bwysig eich bod yn rhoi gwybod i ni drwy MyUniSupport@abertawe.ac.uk

Yn unol â chyhoeddiad Llywodraeth Cymru, byddwn yn cynnal rhaglen brofi ym mis Ionawr i sicrhau y bydd hi’n ddiogel i’n myfyrwyr ddychwelyd i’r campws.  Rydym wrthi’n archwilio’r logisteg a’r lleoliadau i gynnal y rhaglen ar y ddau gampws a byddwn yn cysylltu â chi i roi’r union fanylion ichi.

Sicrhewch eich bod yn gwirio eich negeseuon gan y Brifysgol cyn ichi ddychwelyd. 

Os oes gennych ymholiadau ynghylch Covid-19, gallwch gysylltu â MyUniSupport@abertawe.ac.uk a fydd yn hapus i’ch cynghori

Llun Rhagfyr 14th, 2020

Posted In: Negeseuon, Amrywiol

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University