Trefniadau Profion Covid-19 ar gyfer mis Ionawr

Yn unol ag arweiniad Llywodraeth Cymru, bydd y Brifysgol yn cynnal profion llif unffordd i fyfyrwyr o 11 Ionawr 2021 am bum wythnos.

Er ein bod yn annog myfyrwyr i beidio â dychwelyd tan ddyddiad eu hapwyntiad cyntaf, deallwn efallai y bydd angen i rai myfyrwyr ddychwelyd cyn hynny oherwydd dysgu, asesu a theithio. Drwy weithredu cyfnod dychwelyd gwasgarog i’n myfyrwyr, y nod yw lleihau’r risg o ymledu Covid-19 drwy leihau nifer y bobl sy’n teithio neu’n cyrraedd ar yr un pryd.

Byddwn yn anfon e-bost arall pan fydd modd trefnu apwyntiad.

Bydd angen i chi gael dau brawf, gan adael tri diwrnod rhyngddynt. Dylai myfyrwyr sy’n cymryd rhan mewn profion beidio â chymysgu ag eraill neu fynd allan am y tri diwrnod rhwng y profion. Hefyd anogir y rhai sydd wedi dychwelyd cyn eu hapwyntiad ar gyfer eu prawf i beidio â chymysgu ag eraill neu fynd allan am gyfnod o 10 niwrnod neu tan eich bod wedi mynychu’r ddau apwyntiad profi. Mae hyn yn golygu bod yn ofalus iawn i leihau cysylltiadau cymdeithasol a dim ond mynd allan at ddibenion hanfodol megis gofal meddygol neu i wneud ymarfer corff ar eich pen eich hun neu gyda rhywun sy’n byw yn eich aelwyd.

Nid yw profion LFD yn ffordd gydnabyddedig o leihau’r cyfnod cwarantin a bydd yn dal i fod yn hanfodol i fyfyrwyr y mae’n rhaid iddynt dreulio cyfnod mewn cwarantin oherwydd teithio rhyngwladol wneud hynny o hyd.  Gallwch wirio statws presennol eich gwlad gartref ar wefan Llywodraeth y DU.

O 28 Rhagfyr, bydd Cymru gyfan yn symud i lefel rhybudd 4 er mwyn rheoli coronafeirws. Bydd angen i chi sicrhau eich bod yn cydymffurfio â Chanllawiau’r Llywodraeth pan fyddwch yn dychwelyd.

Am restr gyflawn o Gwestiynau Cyffredin, ewch i’n tudalennau gwe penodol.

Os oes gennych ymholiadau ynghylch Covid-19, gallwch gysylltu â MyUniSupport@abertawe.ac.uk a fydd yn hapus i’ch cynghori.

Dymuniadau gorau

Gwener Rhagfyr 18th, 2020

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University