Mae Ffydd & Gymuned @BywydCampws wedi trefnu ychydig o ddigwyddiadau cyffrous am y Ionawr yr hoffem eu rhannu â chi.Woman wearing headphones looking at a laptop while making notes

 

Ymunwch â’n sesiynau myfyrio byw trwy Zoom – nid oes angen profiad blaenorol.

Pryd: Bob dydd Mawrth am 8:30am a phob dydd Iau am 1:30pm

Angen amser ar eich cyfer chi eich hun? Teimlo’n orbryderus, yn aflonydd, neu wedi’ch diflasu?

Mae ein sesiynau myfyrio ar-lein yn wych ar gyfer creu ‘amser i fi fy hun’ yn ystod amserlen brysur iawn neu ar gyfer dechrau ymarfer myfyrio bob dydd.

Bydd angen rhywle tawel a chyffyrddus i eistedd arnoch chi.

I dderbyn y ddolen Zoom, e-bostiwchfaith.campuslife@abertawe.ac.uk

Mae Mosg Prifysgol Abertawe’n cyflwyno: Cwrs Darllen y Quran i oedolion

Dyddiad cychwyn: Nos Fercher, 6 Ionawr 2021 | Amser: 6 pm |Lleoliad: Zoom

 

Cael trafferth wrth ddarllen y Quran? Mae Dr Mohsen wedi llunio cwrs i feithrin eich sgiliau darllen a llefaru’r Quran. Ar agor i frodyr a chwiorydd, bydd yn dechrau ar 6 Ionawr 2021. Cynhelir y gwersi drwy Zoom bob nos Fercher o 6pm.

Anfonwch e-bost at Dr Mohsen er mwyn cofrestru – m.el-beltagi@swansea.ac.uk

 

Cynulliad Rhithwir Ffydd LGBT+

Dyddiad: Dydd Llun 18fed Ionawr 2021 | Amser: 7pm | Lleoliad: trwy Zoom

Gwahoddir pob unigolyn LGBT+ â ffydd i rannu, cysylltu, a gwneud ffrindiau. Mae hwn yn lle cyfrinachol lle y gall pawb fod ei hun. Thema’r cynulliad hwn fydd ‘Duw, Fi ac LGBT’.

Y cyflwynydd fydd Rory Castle Jones, myfyriwr gweinidogaeth o Eglwys Undodaidd Abertawe. Gallwch chi anfon neges e-bost ato os oes gennych chi gwestiynau yn rorycastle@hotmail.co.uk neu gallwch chi gofrestru o flaen llaw gan ddefnyddio’r ddolen hon: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZckdequqz4vHtFQmH98bFpBF3w3gX5HxWLX 

 

Living Spiritually

 

Dyddiad Dechrau: 19eg Ionawr 2021, am 6 wythnos
Amser: 7:00 PM – 8:00 PM
Lleoliad: Zoom

 

Mae’r rhaglen hon yn archwilio sut i fyw bywyd ysbrydol yn yr 21ain ganrif, mewn cyfnod o bandemig byd-eang, newid yn yr hinsawdd a phryderon eraill. Mae croeso i bawb, waeth beth yw eich ffydd neu’ch credoau. I gofrestru, e-bostiwch Rory Castle-Jones a fydd yn cynnal y digwyddiad hwn ar y cyd ag Eglwys Undodiaid Abertawe

 

Grŵp Cymorth Profedigaeth i Fyfyrwyr

Dyddiad Dechrau: Dydd Mawrth 19 Ionawr 2021
Amser: 3:00 PM – 4:00 PM
Lleoliad: Zoom

Mae’r grŵp hwn ar gyfer myfyrwyr sydd wedi colli rhywun, boed yn aelod o’r teulu neu’n ffrind, yn ddiweddar neu amser maith yn ôl. Os ydych yn teimlo effeithiau galar, ymunwch â ni yn y sesiynau diogel hyn lle bydd staff proffesiynol wrth law i helpu. Cynhelir y grŵp yn wythnosol.

I dderbyn y ddolen Zoom, e-bostiwch faith.campuslife@abertawe.ac.uk  

 

Gwasanaeth Gwrando

Mae’r gwasanaeth hwn ar gael i fyfyrwyr a staff. Mae’n cynnig clust i wrando i unrhyw un sydd ei hangen. Does dim angen trafod mater neu broblem benodol. Weithiau, mae’n braf siarad yn syml.

Clicwch Yma

02:02 pm

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University